Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 8 maart 2018, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Op weg naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040 moet elke gemeente zijn verantwoordelijkheid nemen. Evi Maes vindt dat de inspanningen van Merelbeke te vrijblijvend zijn. Er is een brochure met informatie over asbest en asbestverwijdering voor de burgers en er komt een communicatie voor de website …

Op 4 maart 2018, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Roofvogels zijn geen huisdieren. Roofvogelshows geven de foute indruk dat deze dieren makkelijk te houden zijn. N-VA Merelbeke wil ze daarom verbieden op het grondgebied van Merelbeke. Vogelbescherming Vlaanderen voert al sinds 2015 de campagne 'Alleen uilen kopen echte uilen' om duidelijk te maken …

Op 7 januari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Wonen en natuur

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert ook in 2018 fors in fietsinfrastructuur. Na de 103 miljoen van 2017 mikt Weyts in 2018 zelfs op 110 miljoen euro aan fietsinvesteringen langs gewestwegen. Daarnaast zijn er ook investeringen gepland voor lokalere infrastructuur. Via het Fietsfonds …

Op 7 januari 2018, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Provincieraadslid Rik De Vis stelde vorig jaar tijdens de budgetbesprekingen voor een integraal provinciaal recreatieplan op te maken. ‘De N-VA- fractie is voorstander van een integraal provinciaal recreatieplan dat de recreatiebehoeften in kaart brengt. De provincie moet een groen recreatief …

Op 22 december 2017, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Rik De Vis is in Merelbeke altijd al een voorvechter van natuurbehoud geweest. Die lijn trekt hij nu als provincieraadslid door. Hij vraagt de oprichting van twee nationale parken, roept de monumentenwacht op om ook groen erfgoed te beschermen en wil dat leegstaande hoeves een nuttige invulling …

Op 9 oktober 2017, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Er zijn vandaag veel minder bomen dan ooit en dat aantal blijft in alarmerend tempo kelderen. Ook in heel wat Oost-Vlaamse steden en gemeenten is er een gebrek aan bomen. De N-VA- fractie diende daarom gisteren tijdens de provincieraadszitting het voorstel in om subsidies en begeleiding te voorzien …