Nieuws

Op 29 juni 2019, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

In haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 pleitte de N-VA voor de realisatie van een “Groene Corridor van meer dan 1000 Ha” in het zuiden van onze gemeente en het uitbouwen van een “Regionaal bos”. Op de gemeenteraad van 25 juni 2019 werd de samenwerkingsovereenkomst Rodeland …

Op 26 juni 2019, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Op de laatste zitting vóór de zomervakantie keurde de gemeenteraad het groenbelevingsplan Flora goed. De eerste stappen voor dit plan werden reeds gezet in oktober 2014. Toen stelde N-VA-fractieleider Rik De Vis voor een plan op te stellen om het belang van de groene ruimte voor de leefbaarheid en …

Op 20 juni 2019, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Dat de gemeentesecretaris (nu waarnemend algemeen directeur) reeds jaren op ramkoers is met het gemeentebestuur is een publiek geheim. Verschillende tuchtprocedures draaiden op niets uit en de gemeentesecretaris is tot op vandaag nog steeds in dienst. Dienstvrijstelling Wat weinigen weten is dat de …

Blikvangers

 • Onze visie op milieu en natuur

  De N-VA heeft in Merelbeke tal van verwezenlijkingen op haar conto op vlak van parken en landschappen. Denk maar aan het Liedermeerspark en de bescherming van de Scheldevallei. Ook in de toekomst willen we blijven bouwen aan meer groen in het straatbeeld, wijkparken en de bescherming van de recreatie- en natuurgebieden die we hebben.
 • Onze visie op welzijn, cultuur en samenleven

  Welzijn is een recht van iedereen, maar ook een taak van iedereen. Onze ouderen verzorgen, kinderen opvangen en gedegen onderwijs aanbieden zijn uitdagingen die we samen moeten oplossen. Samenleven vraagt samenwerking van de gemeente met het middenveld, vrijwilligers en particuliere instanties.
 • Onze visie op wonen in Merelbeke

  Onze visie samengevat? Neen tegen nog meer beton in grootschalige wooncomplexen, ja tegen meer groen en innovatieve manieren om met ons bestaand patrimonium om te gaan.
 • Onze visie op veilig verkeer in Merelbeke

  Merelbeke staat vast. Onze gemeente doet het goed op economisch vlak en de bevolking groeit aan, maar onze infrastructuur kan het niet meer slikken. De N-VA pleit al jaren voor een verdeelweg die het doorgaand verkeer van de Hundelgemsesteenweg moet halen. Dan pas zullen we voluit kunnen investeren in fietsen, te voet en openbaar vervoer.