Nieuws

Op 26 februari 2019, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Van de openbare zitting van de gemeenteraad wordt momenteel een audio-opname gemaakt die integraal wordt overgetypt in de notulen van de gemeenteraad. Hiermee voldoet de gemeente Merelbeke aan de verplichting om van de vergadering van de openbare zitting van de gemeenteraad een zittingsverslag op te …

Op 24 februari 2019

Op 3 februari ll. kozen de Merelbeekse N-VA-leden een nieuwe voorzitster (Els Sys), een nieuwe ondervoorzitter (Ivan Eeckhout) en een nieuw partijbestuur. Dit nieuwe bestuur verdeelde op zijn eerste vergadering een aantal taken. Joris Van De Vyver en Sven Van Damme volgen zichzelf op als …

Op 3 februari 2019

Op 3 februari was het verzamelen geblazen voor de leden van N-VA Merelbeke.  In de lokalen van het GILKO in de Kloosterstraat kwamen ze samen voor de verkiezing van een nieuw afdelingsbestuur.  De komende weken kiezen ook de andere lokale afdelingen een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur Alle …

Blikvangers

 • Onze visie op milieu en natuur

  De N-VA heeft in Merelbeke tal van verwezenlijkingen op haar conto op vlak van parken en landschappen. Denk maar aan het Liedermeerspark en de bescherming van de Scheldevallei. Ook in de toekomst willen we blijven bouwen aan meer groen in het straatbeeld, wijkparken en de bescherming van de recreatie- en natuurgebieden die we hebben.
 • Onze visie op welzijn, cultuur en samenleven

  Welzijn is een recht van iedereen, maar ook een taak van iedereen. Onze ouderen verzorgen, kinderen opvangen en gedegen onderwijs aanbieden zijn uitdagingen die we samen moeten oplossen. Samenleven vraagt samenwerking van de gemeente met het middenveld, vrijwilligers en particuliere instanties.
 • Onze visie op wonen in Merelbeke

  Onze visie samengevat? Neen tegen nog meer beton in grootschalige wooncomplexen, ja tegen meer groen en innovatieve manieren om met ons bestaand patrimonium om te gaan.
 • Onze visie op veilig verkeer in Merelbeke

  Merelbeke staat vast. Onze gemeente doet het goed op economisch vlak en de bevolking groeit aan, maar onze infrastructuur kan het niet meer slikken. De N-VA pleit al jaren voor een verdeelweg die het doorgaand verkeer van de Hundelgemsesteenweg moet halen. Dan pas zullen we voluit kunnen investeren in fietsen, te voet en openbaar vervoer.