Nieuws

Op 29 mei 2019, over deze onderwerpen: Financiën

Bij de bespreking van de van de jaarrekening 2018 op de gemeenteraad van 28 mei deed Guid Mortier (N-VA) volgende tussenkomst: Op dit eigenste ogenblik zijn er 4 grote bouwwerven in Merelbeke:- het nieuwe woon- en zorgcentrum van het OCMW in de Kloosterstraat en Poelstraat (raming 30.000.000 EUR)- …

Op 28 mei 2019

Net als in Vlaanderen is ook in het kanton Merelbeke het Vlaams Belang de grote winnaar. N-VA is er in geslaagd de schade te beperken. Voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement is N-VA de grootste partij met 22,12%. Voor de Kamer komt N-VA als tweede uit de bus met 20,83%. Hier gaat Open VLD …

Op 23 april 2019, over deze onderwerpen: Lokale economie, Wonen en natuur

Het kampeerautotoerisme zit in de lift.  Men verwacht dat gebruik van kampeerauto’s in de toekomst nog zal stijgen.  Merelbeke bezit heel wat troeven voor gebruikers van kampeerauto’s.  Meestal hebben gebruikers van kampeerauto’s ook fietsen mee en kunnen zij genieten van onze unieke Scheldevallei.  …

Blikvangers

 • Onze visie op milieu en natuur

  De N-VA heeft in Merelbeke tal van verwezenlijkingen op haar conto op vlak van parken en landschappen. Denk maar aan het Liedermeerspark en de bescherming van de Scheldevallei. Ook in de toekomst willen we blijven bouwen aan meer groen in het straatbeeld, wijkparken en de bescherming van de recreatie- en natuurgebieden die we hebben.
 • Onze visie op welzijn, cultuur en samenleven

  Welzijn is een recht van iedereen, maar ook een taak van iedereen. Onze ouderen verzorgen, kinderen opvangen en gedegen onderwijs aanbieden zijn uitdagingen die we samen moeten oplossen. Samenleven vraagt samenwerking van de gemeente met het middenveld, vrijwilligers en particuliere instanties.
 • Onze visie op wonen in Merelbeke

  Onze visie samengevat? Neen tegen nog meer beton in grootschalige wooncomplexen, ja tegen meer groen en innovatieve manieren om met ons bestaand patrimonium om te gaan.
 • Onze visie op veilig verkeer in Merelbeke

  Merelbeke staat vast. Onze gemeente doet het goed op economisch vlak en de bevolking groeit aan, maar onze infrastructuur kan het niet meer slikken. De N-VA pleit al jaren voor een verdeelweg die het doorgaand verkeer van de Hundelgemsesteenweg moet halen. Dan pas zullen we voluit kunnen investeren in fietsen, te voet en openbaar vervoer.