Financiën

De N-VA predikt realiteitszin in Merelbeke. In deze moeilijke economische tijden verzetten we ons met klem tegen het meerjarenplan van de bestuursmeerderheid dat bulkt van megalomane en overbodige investeringen.

Vandaag de dag is het bijvoorbeeld niet meer nodig om 7 miljoen euro uit te trekken voor een cultureel centrum. De maatschappelijke vraag daarnaar is weggeëbd. Bovendien kunnen we heel wat doen door onze kerken een nevenbestemming te geven op momenten dat er geen kerkelijke activiteiten in gebeuren. 

Ook op vlak van sport staat de geldkraan volledig open in het meerjarenplan van de gemeente: twee sportparken in Melsen en de Molenkouter, een sporthal met vertraging en hogere kostprijs dan voorzien in de Sportstraat en een nieuwe sporthal in de Koestraat. Sport is belangrijk, maar de geplande investeringen zijn te megalomaan voor een gemeente als Merelbeke.

De N-VA betreurt dat het schepencollege om al deze wensdromen te realiseren het gemeentelijk patrimonium massaal verkoopt. Vooral de geplande verkoop van het prachtige Hollebeekbos om er villagrond van te maken stuit ons tegen de borst. Ook het halsoverkop verkopen van de industriegronden aan de Heidestraat kon heel wat oordeelkundiger als u het ons vraagt. 

Tot slot hebben we het moeilijk met heel wat kleine projectjes die onnodig zijn en vaak veel meer geld kosten dan noodzakelijk:

  • de hernieuwing van de website voor 150.000 euro
  • 108.000 euro voor een nieuw onthaal in het gemeentehuis
  • ... 

Het bewijst dat deze legislatuur weinig tot niet begaan is met de financiële toekomst van Merelbeke. De schuld per inwoner bedraagt nu al 1.843 euro (44,6 miljoen euro in totaal) en dit ondanks het feit dat u in Merelbeke best wel veel gemeentebelastingen betaalt in vergelijking met andere gemeenten. 

De gemeente moet streven naar een financieel evenwicht. Grote projecten kunnen enkel als Merelbeke minstens de helft zelf kan financieren. Alleen dan kunnen we de lasten rechtvaardig over de generaties spreiden. Het kan niet langer dat er met geld gegooid wordt voor prestigeprojecten terwijl de facturen voor de toekomstige generatie zijn.

In geen geval mag dit verbrasbeleid leiden tot hogere gemeentebelastingen. Uit respect voor de hardwerkende Merelbekenaar en de gezinnen zal de N-VA zich mordicus verzetten tegen een hogere personenbelasting (8%) of een verhoging van de onroerende voorheffing (1.450 opcentiemen). De Belgische belastingdruk is nu al de zwaarste in Europa.

Kortom, op vlak van Financiën ijvert de N-VA in Merelbeke voor spaarzaamheid en visie op lange termijn. 

Nieuws over dit onderwerp