Financiën

Een financieel gezonde gemeente heeft haar uitgaven onder controle. De opgelopen schuld van 1.80O euro per inwoner brengt onze toekomst en de adequate dienstverlening die u verdient in gevaar. Daardoor is Merelbeke een dure gemeente.
 
ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

  • Grote investeringen meer spreiden en enkel uitvoeren als de gemeente 50% van de kostprijs zelf kan dragen en dus slechts 50% moet lenen. Deze manier van werken spreidt de inspanningen ook over de generaties die van de infrastructuur genieten. De manier waarop men nu werkt, legt de kosten quasi volledig bij uw kinderen en zelfs kleinkinderen.
  • De N-VA wil een houdbaar schuldbeleid en geen doorschuifbeleid naar volgende generaties.
  • De dienstverlening moet zich focussen op de kerntaken. De N-VA wil alle taken kritisch analyseren en focussen op de kerntaken van de gemeente zoals klantvriendelijke dienstverlening, leefbare en propere straten, enz.
  • Het Autonoom Gemeentebedrijf is in 2016 opgericht om de grote bouwprojecten van de gemeente te beheren. Het probleem? De werking is totaal niet transparant. De gemeenteraadsleden en u als burger moeten meer informatie krijgen over wat er met uw centen gebeurt.

 

Nieuws over dit onderwerp

Merelbeke is zich aan het overbouwen

Bij de bespreking van de van de jaarrekening 2018 op de gemeenteraad van 28 mei deed Guid Mortier (N-VA) volgende tussenkomst: Op dit eigenste ogenblik zijn er 4 grote bouwwerven in Merelbeke:- het …