Financiën

Een financieel gezonde gemeente heeft haar uitgaven onder controle. De opgelopen schuld van 1.80O euro per inwoner brengt onze toekomst en de adequate dienstverlening die u verdient in gevaar. Daardoor is Merelbeke een dure gemeente.
 
ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

  • Grote investeringen meer spreiden en enkel uitvoeren als de gemeente 50% van de kostprijs zelf kan dragen en dus slechts 50% moet lenen. Deze manier van werken spreidt de inspanningen ook over de generaties die van de infrastructuur genieten. De manier waarop men nu werkt, legt de kosten quasi volledig bij uw kinderen en zelfs kleinkinderen.
  • De N-VA wil een houdbaar schuldbeleid en geen doorschuifbeleid naar volgende generaties.
  • De dienstverlening moet zich focussen op de kerntaken. De N-VA wil alle taken kritisch analyseren en focussen op de kerntaken van de gemeente zoals klantvriendelijke dienstverlening, leefbare en propere straten, enz.
  • Het Autonoom Gemeentebedrijf is in 2016 opgericht om de grote bouwprojecten van de gemeente te beheren. Het probleem? De werking is totaal niet transparant. De gemeenteraadsleden en u als burger moeten meer informatie krijgen over wat er met uw centen gebeurt.

 

Nieuws over dit onderwerp

De financiering van het meerjarenplan 2020-2025

Op de gemeenteraad van 17 december 2019 hield gemeenteraadslid Guido Mortier (N-VA) een tussenkomst over de financiering van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente, het OCMW en het Autonoom …

Bedenkingen bij het meerjarenplan 2020-2025

Op de gemeenteraad van 17 december ll. stond het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente op de agenda. N-VA-fractieleider Rik De Vis formuleerde onze bedenkingen. Hij vroeg duidelijkheid over de …