Lokale economie

Ondernemers zijn de ruggengraat van onze welvaart. De N-VA wil hen dan ook maximaal ondersteunen. De lokale middenstand en het winkelbeleid moeten worden aangezwengeld.

Belangrijk voor ons is de ruimte om te ondernemen. In een gemeente als Merelbeke moeten wonen en werken kunnen samengaan zonder dat ze in elkaars vaarwater komen. Toch blijft de beschikbare ruimte voor economische activiteiten ook in een grote gemeente als Merelbeke eerder beperkt. Voor de N-VA is duurzaam en intensief (of slim) ruimtegebruik dan ook primordiaal. Daarom vroegen we in de provincieraad om de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein in de infrastructurenbundel R4, E40, Ringvaart. Het gaat om een domein van 15 hectare in Merelbeke dat als regionaal bedrijventerrein is aangeduid en dat door de vervolmaking van de R4 erg interessant wordt voor ondernemers.

Het beleid terzake ontgoochelt ons enorm. Een lap grond in de Heidestraat werd door de gemeente verkocht zonder het eerst te ontwikkelen. Dat vinden wij twee keer jammer:

  1. De gemeente loopt geld mis omdat ontwikkelde grond meer opbrengt;
  2. De gemeente geeft de regie over de ontwikkeling uit handen.

In het verleden, met N-VA in de meerderheid, werd er steeds voor gekozen om volledig ingerichte en uitgeruste bedrijfskavels te verkopen. Zo garandeerde de gemeente de optimale invulling van de beschikbare ruimte. Voor ons is dat de juiste manier van handelen en valt duurzaam beleid altijd te verkiezen boven snelle euro's.

Verder streven we steevast voor continuïteit van ondernemerschap. Zo stonden we volledig achter de regulering van enkele zonevreemde bedrijven die daarvoor aan de voorwaarden voldeden (maximale verwevenheid van de activiteit en rekening gehouden met nabuurschap en met de ruimtelijke draagkracht). 

Tot slot moet geloven wij dat een overheid eerlijk concurrentieverloop moet garanderen. We zullen ons dus steeds verzetten tegen bedenkelijke beslissingen en voorstellen 'à la tête du client'.

Nieuws over dit onderwerp

2000 euro voor handelaars bij werkzaamheden

Handelaars die vanaf 1 juli te maken krijgen met ernstige hinder door werkzaamheden, krijgen automatisch een hinderpremie van 2000 euro. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maakt hiermee …

Gemeente doet weinig inspanningen tegen leegstand

In 2012, 2013 en 2014 werd door Merelbeke geen enkele belasting op leegstand geheven. Guido Mortier vroeg hoe het zat in 2015 en 2016. N-VA Merelbeke wil dat de gemeente de leegstand aanpakt en de …