Wonen en natuur

In Merelbeke is de N-VA is van oudsher een partij met een sterke groene invalshoek. Paul Martens, één van onze ereschepenen, was zo in de jaren '70 de grondlegger van het prachtige Liedermeerspark. Ook de groene BPA's (bijzonder plan van aanleg) Scheldevallei, Gentbos en de Makegemse Bossen kwamen er op aandringen van N-VA (of haar voorgangers VU, MVP) in de meerderheid.

In recentere tijden heeft Rik De Vis als schepen van ruimtelijke ordening steeds gewaakt over een voldoende groene toets bij nieuwbouwprojecten in onze gemeente (Heirhof aan de Gontrode Heirweg, Ter Hagen aan de Albrecht Rodenbachlaan en Hundelgemesteenweg, ...). In 2015 nog forceerde Rik De Vis als provincieraadslid een doorbraak in het natuurinrichtingsproject Merelbeekse Scheldemeersen.

De N-VA zit sinds 2012 niet meer in de meerderheid in Merelbeke en dat is duidelijk te merken aan het beleid. Op vlak van Ruimtelijke Ordening zwaait kortzichtigheid de scepter. We gaan stilaan naar de 25.000 inwoners. Vooral in Flora (1.600 inwoners per km²) en het centrum (800 inwoners per km²) is een andere aanpak nodig. De hoogbouw en nieuwbouwprojecten vieren hoogtij.

Aandacht voor groen lijkt daarbij een zorg die gerust naar de achtergrond kan. Tekenend is bijvoorbeeld de geplande verkoop van het Hollebeekbos om er villagrond van te maken. De N-VA zal zich verzetten tegen elke verkoop van groene open ruimten in onze gemeente. 

Groenplan voor Flora

N-VA Merelbeke vroeg daarom vorig jaar de principiële goedkeuring van een Groenplan voor Merelbeke en Flora in de gemeenteraad. De kernpunten daarvan zijn:

  • De ruimtelijke structuur bepalen van het groen op middellange en lange termijn;
  • Een toetsingskader scheppen dat garandeert dat nieuwe projecten voldoende buurtgroen voorzien;
  • Inzicht in de omvang van de bestaande en geplande groen- en recreatievoorzieningen en infrastructuren
  • Uitvoeringsmogelijkheden aangeven, vooral ruimtelijk (waar) en financieel;
  • Een geïntegreerd groenbeleid;
  • Een park-harmonisch groenbeheer.

Met dit groenplan wil N-VA Merelbeke verhinderen dat Merelbeke en Flora volgebouwd worden zonder enige aandacht voor de woonkwaliteit. We wachten nog op antwoord van het schepencollege.

Aandacht voor leefbaarheid

Voor de huidige legislatuur is groen geen echte prioriteit, lijkt het. Snel euro's verdienen voor megalomane projecten primeert op de leefbaarheid van onze gemeente. De geluidsoverlast van de E40 bijvoorbeeld werd slechts een aandachtpunt na herhaaldelijk en langdurig aandringen van de N-VA. Daar is nu eindelijk overleg en schot in de zaak.

De gemeente negeert ook moeilijkere inkomensbronnen die sensibiliserend kunnen werken. Tegen zwerfvuil bijvoorbeeld wordt absoluut niet daadkrachtig opgetreden. Op twee jaar tijd kreeg slechts één burger een boete, terwijl de kost voor het opruimen wel 17.200 euro bedroeg. Evi Maes riep in de gemeenteraad op om het probleem aan te pakken. Vooral op trage wegen voor voetgangers en fietsers is er werk aan de winkel.

De N-VA zal in de gemeenteraad steeds aandacht vragen voor groen in de omgeving van elke burger en respect voor het milieu

Nieuws over dit onderwerp

Wonen in Merelbeke: de visie van de N-VA

Denkt u ook weleens 'Nog één?!' als er weer een gigantisch wooncomplex langs de Hundelgemsesteenweg verschijnt? Wel, wij ook. Daarom zijn wij voor een betonstop voor grootschalige wooncomplexen. We …

N-VA en natuur in Merelbeke: een geslaagd huwelijk

Het Liedermeerspark. De groene long van de Flora waar u graag wandelt, jogt, speelt en geniet van de natuur. Wist u dat het in de jaren ’70 een N-VA-schepen (toen nog Volksunie natuurlijk) was die het …

Meer aandacht nodig voor asbestbeleid

Op weg naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040 moet elke gemeente zijn verantwoordelijkheid nemen. Evi Maes vindt dat de inspanningen van Merelbeke te vrijblijvend zijn. Er is een brochure met …