Wonen en natuur

De N-VA en haar voorgangers hebben in Merelbeke baanbrekend werk verricht op vlak van natuurbescherming en leefmilieu. Het Liedermeerspark is de groene long van de Flora waar u graag wandelt, jogt, speelt en geniet van de natuur. Wist u dat het in de jaren ’70 een N-VA-schepen (toen nog Volksunie natuurlijk) was die het initiatief doorduwde?
Ook de Scheldevallei, het Gentbos en de Makkegembossen zijn dankzij schepenen met een N-VA-signatuur beschermd in zogenaamde Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s). Merelbeke was een pionier in de opmaak van groene BPA’s. Is het u verder opgevallen dat elk nieuw bouwproject in onze gemeente ook groen creëert? Denk aan het grote grasplein in de nieuwbouwwijk Ter Hagen en het bos achteraan de nieuwbouwwijk langs de Gontrode Heirweg.
De verdichting en bebouwing van onze gemeente kunnen we niet tegenhouden. De bevolking groeit, dus moeten we huisvesting voorzien. Maar dat elk project voldoende buurtgroen moet creëren, dankt u aan een andere N-VA-schepen van ruimtelijke ordening die een groennorm bij elk bouwproject in Merelbeke verzekerde, onze lijsttrekker Rik De Vis.
Onze bevolking groeit. En uw kinderen en kleinkinderen moeten ruimte hebben om te ravotten en te spelen. Vooral in de Flora en het Centrum is er daardoor nood aan nieuwe parken.
Bij de herziening  van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan moeten de grote open ruimten, de landschappelijke structuren en de natuur- en bosgebieden nog sterker uitgebouwd worden.  Alle klimaatstudies wijzen op het belang van meer bos voor de leefbaarheid en de diversiteit van het leven op onze planeet. De N-VA wil daar in Merelbeke zijn steentje aan bijdragen.

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

  • De aanleg van een nieuw natuurpark van 15 Ha in het centrum, het Ijsenbroeckpark aan de Roskamstraat, met recreatiemogelijkheden voor gezinnen en jeugdbewegingen.
  • Een ‘Groenplan Flora’ met een nieuw wijkpark achter de Florakerk.
  • De Driesbeekvallei beschermen als natuurgebied in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. De N-VA wil de grootste ‘Groene Corridor’ verwezenlijken in onze gemeente  tussen onze Scheldevallei en de Driesbeekvallei .De Makkegembossen , de Gentbos , het Hollebeekbos en de Aelmoeseneiebos in Gontrode zijn daarin de groene bouwstenen voor het ‘Regionaal bos’  van Oost-Vlaanderen.
  • Een plan om de dorpskernen van Bottelare, Lemberge en de Flora groener te maken.
  • Een studie die de mogelijkheid onderzoekt om onze kerkhoven te vergroenen als ‘Kerkhoftuinen’.
  • Het straatbomenplan en de boomindex actualiseren om ons groen adequaat te beschermen.

 

Nieuws over dit onderwerp

792.000 euro voor ondersteuning lokaal woonbeleid

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt 792.000 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Merelbeke, Gavere, De Pinte, Nazareth, Melle en Sint-Martens-Latem te ondersteunen en hen te …

Bouwen van een woning in het open ruimte gebied

In alle beleidsdocumenten en studies van onze gemeente op het vlak van de Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw wordt de “open ruimte corridor “ langsheen de Hundelgemsesteenweg tussen Muntestok en de …