Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 2 april 2020, over deze onderwerpen: Jeugd, Welzijn

Maandagnacht is onze goede vriend, partijgenoot en gewezen schepen Paul De Belie plots van ons heengegaan. Paul was een sociaal geëngageerd man met een grote liefde voor Vlaanderen en voor het Vlaamse volk. Om zijn idealen te realiseren stapte hij in de politiek. Gedurende tientallen jaren was hij …

Op 25 maart 2020, over deze onderwerpen: Seniorenbeleid, Welzijn

Als gevolg van de actuele coronacrisis is de ingebruikname van het nieuw woonzorgcentrum uitgesteld. De werf werd vorige week stilgelegd. Het heropstarten zal tijd vergen nemen omdat de planning in de war gestuurd is. Omdat de verhuis voorbereid moet worden door vrijwilligers (die toegang moeten …

Op 12 maart 2020

Om een verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan wordt de activiteit N-VA Feest! van 29 maart 2020 uitgesteld. Wie reeds ingeschreven is en zijn bijdrage gestort heeft zal door de N-VA bestuursleden gecontacteerd worden. De betaalde bedragen worden teruggestort …

Op 23 februari 2020, over deze onderwerpen: Ontwikkelingssamenwerking

Een van de vier criteria binnen het gemeentelijk subsidiereglement behelst de mogelijke ondersteuning van diverse mondiale projecten. In dit kader vroeg N-VA-fractieleider Rik De Vis het college om een Pan-Afrikaanse project met een subsidie te ondersteunen.   Het betreft een project van de vzw …

Op 22 februari 2020, over deze onderwerpen: Cultuur

Als alles volgens plan verloopt, wordt het nieuw cultuurhuis in de maand september geopend. Dit zal natuurlijk gepaard gaan met de nodige activiteiten. N-VA-raadslid Rosine Van Gysegem deed de volgende suggesties: - Beroep doen op Merelbeekse kunsttalent in al zijn vormen (muziek, dans, woord, beeld …

Op 18 februari 2020, over deze onderwerpen: Financiën, Mobiliteit en openbare werken

Sinds 1 oktober 2018 is er voor werkgevers een nieuwe vrijstelling op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ‘werken in onroerende staat’. Deze maatregel is ook van toepassing op lokale besturen. Het gaat niet enkel om bouw- of verbouwingswerken, maar ook om de inrichting, de herstelling, het …