Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 29 juni 2019, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

In haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 pleitte de N-VA voor de realisatie van een “Groene Corridor van meer dan 1000 Ha” in het zuiden van onze gemeente en het uitbouwen van een “Regionaal bos”. Op de gemeenteraad van 25 juni 2019 werd de samenwerkingsovereenkomst Rodeland …

Op 26 juni 2019, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Op de laatste zitting vóór de zomervakantie keurde de gemeenteraad het groenbelevingsplan Flora goed. De eerste stappen voor dit plan werden reeds gezet in oktober 2014. Toen stelde N-VA-fractieleider Rik De Vis voor een plan op te stellen om het belang van de groene ruimte voor de leefbaarheid en …

Op 20 juni 2019, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Dat de gemeentesecretaris (nu waarnemend algemeen directeur) reeds jaren op ramkoers is met het gemeentebestuur is een publiek geheim. Verschillende tuchtprocedures draaiden op niets uit en de gemeentesecretaris is tot op vandaag nog steeds in dienst. Dienstvrijstelling Wat weinigen weten is dat de …

Op 29 mei 2019, over deze onderwerpen: Financiën

Bij de bespreking van de van de jaarrekening 2018 op de gemeenteraad van 28 mei deed Guid Mortier (N-VA) volgende tussenkomst: Op dit eigenste ogenblik zijn er 4 grote bouwwerven in Merelbeke:- het nieuwe woon- en zorgcentrum van het OCMW in de Kloosterstraat en Poelstraat (raming 30.000.000 EUR)- …

Op 28 mei 2019

Net als in Vlaanderen is ook in het kanton Merelbeke het Vlaams Belang de grote winnaar. N-VA is er in geslaagd de schade te beperken. Voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement is N-VA de grootste partij met 22,12%. Voor de Kamer komt N-VA als tweede uit de bus met 20,83%. Hier gaat Open VLD …

Op 23 april 2019, over deze onderwerpen: Lokale economie, Wonen en natuur

Het kampeerautotoerisme zit in de lift.  Men verwacht dat gebruik van kampeerauto’s in de toekomst nog zal stijgen.  Merelbeke bezit heel wat troeven voor gebruikers van kampeerauto’s.  Meestal hebben gebruikers van kampeerauto’s ook fietsen mee en kunnen zij genieten van onze unieke Scheldevallei.  …