Onze geschiedenis

Het ontstaan van de N-VA in Merelbeke

De N-VA-afdeling Land van Rode werd in Merelbeke gesticht op 30 november 2001 in de (destijds ) zeer gekende taverne Drie Koningen. Die afdeling werd aanvankelijk opgevat als een ‘kantonale afdeling’ die de Vlaamse nationalisten van het kanton Merelbeke (Merelbeke, Melle, Oosterzele en Gavere ) wilde verenigen. Inmiddels bestaan er zelfstandige N-VA afdelingen in elk van die vier gemeenten.

De zelfstandige Merelbeekse afdeling van de N-VA zag het levenslicht in september 2009. In Merelbeke bestaat echter een sterke Vlaams-nationalistische stroming die heel wat verder in de tijd teruggaat. De huidige N-VA-ers zijn de erfgenamen van de VU, later VU-MB en vervolgens MVP.

 

Volksunie (VU)

De Volksunie (VU) nam in 1970, dus nog vóór de fusie, voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Merelbeke. De VU haalde 3 verkozenen (op 17 raadsleden) en voerde een krachtige oppositie tegen de toen almachtige CVP.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976, na de fusie van de gemeenten, werden de politieke kaarten in Merelbeke grondig herschud. De CVP verloor haar absolute meerderheid en kwam in de oppositie terecht. De toenmalige Volksunie had grote aandacht voor de milieuproblematiek en had, met het oog op de verkiezingen van 1976, een samenwerkingsakkoord afgesloten met een groep ecologisten, de groep 'Milieubelangen.' Ze veroverden 4 zetels en vormden samen met de liberalen een nieuwe bestuursmeerderheid in de gemeenteraad (die toen 25 leden telde). Vanaf de verkiezingen van 1982 kwamen ze op onder de benaming 'Volksunie-Milieubelangen' (VU-MB).

 

Merelbeekse Volkspartij (MVP)

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 smolten de Volksunie en Milieubelangen samen tot een zuiver gemeentelijke lijst onder de naam Merelbeekse Volkspartij of MVP.

In september 2001 verdween de VU van het politieke toneel in Vlaanderen. De meerderheid van de VU-leden sloot zich aan bij de N-VA van Geert Bourgeois. Ook de Vlaamse nationalisten van Merelbeke besloten toe te treden tot de N-VA en de MVP-mandatarissen van gemeente en OCMW  werden allen lid van de N-VA.

Voor de Vlaamse parlementsverkiezingen van 2004 vormden CD&V en N-VA een kartel. In navolging daarvan werd in tal van Vlaamse gemeenten kartels tussen CD&V en N-VA gevormd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Zo ook in Merelbeke.

 

Beleid

Sinds 1977 maakt onze Vlaams-nationalistische familie meermaals deel uit van het bestuur van de gemeente en konden we op die manier zijn stempel drukken op het gevoerde beleid.

Vooral op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening hebben de Vlaams-nationalisten in Merelbeke baanbrekend werk verricht. Eén van de meest in het oog springende realisaties was het Liedermeerspark, dat uitgroeide tot de groene long van de dichtbevolkte wijk Flora. Daarnaast waren er de groene BPA's (bijzonder plan van aanleg) die als bedoeling hadden de open ruimte, de natuur en het landschap in het landelijke gedeelte van onze gemeente te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn de BPA's Scheldevallei, Gentbos en omgeving en de Makegemse Bossen.

Ook op tal van andere beleidsdomeinen waren de Vlaams-nationalisten de stuwende kracht. Wij denken hierbij o.a. aan de stichting van het gemeentelijk containerpark (reeds in 1985), de uitgave van een regelmatig verschijnend gemeentelijk informatieblad, de inrichting van de  speelpleinwerking tijdens de vakantiemaanden, de uitbouw van een netwerk van fietspaden, de vernieuwing van tal van straten en pleinen. Ook in de bouw van een nieuw gemeentehuis, zwembad en jeugdcentrum, de renovatie van de sporthal  en de realisatie van twee nieuwe KMO-zones hadden wij een belangrijk aandeel.

 

Op eigen kracht

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2012 werd in september 2009 een eigen plaatselijke afdeling opgericht. Een dynamisch N-VA bestuur, met een goede mix van ervaring en jeugdig enthousiasme, slaagde er op korte termijn in een bloeiende werking uit te bouwen.

De verkiezingsoverwinning bij de federale verkiezingen van 13 juni maakte van N-VA in één klap de grootste partij van Vlaanderen. Daarom besloot het plaatselijk bestuur om voor de gemeenteraadverkiezingen van 2012 op te komen met een eigen lijst. Sinds 2013 maakt de N-VA deel uit van de oppositie.