Mobiliteit en openbare werken

Mobiliteit, de uitdaging van de toekomst

Het verkeersmonster moeten wij temmen. Elk jaar een nieuw filerecord op de Hundelgemsesteenweg, slechte luchtkwaliteit, toenemend gevaar voor fietsers en voetgangers, obstakels allerhande en een mank lopend openbaar vervoer enz. Wij kunnen niet zeggen dat het mobiliteitsbeleid hier vlekkeloos verloopt…Maar, wie kan daar verandering in brengen? Voor de N-VA zal iedereen een inspanning moeten doen om voor de noodzakelijke beleidsmaatregelen een draagvlak te creëren. Alleen een mentaliteitsverandering kan duurzaam soelaas brengen.
Ons basisprincipe blijft de vrije keuze. U moet voor elke verplaatsing zelf kunnen kiezen welk vervoersmiddel het efficiëntst is, of dat nu te voet, met de fiets, de auto of het openbaar vervoer is. Verwacht van ons dus geen pestmaatregelen zoals het Circulatieplan in Gent om u uit de wagen te krijgen. Wat we wel willen is openbaar vervoer en fietsen maximaal stimuleren binnen de grenzen van de economische redelijkheid en haalbaarheid. Korte termijnmaatregelen moeten de baan ruimen voor een globale en duurzame meerjarenplanning en daarbij is veiligheid primordiaal. Ook moet er voldoende aandacht blijven voor een vlotte doorstroming en de bereikbaarheid van onze handelaars.

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

 • De Merelbeekse verkeersknoop moeten we grondig analyseren. We gaan daarbij geen enkel taboe uit de weg. De doorstroming in onze gemeente moet beter. Het volgend gemeentebestuur moet een mobiliteitsplan op lange termijn realiseren waarbij alle inspanningen gegroepeerd worden om de files op en rond de Hundelgemsesteenweg kleiner te maken.
 • De N-VA vraagt in elk geval al jaren de aanleg van een verdeelweg om het doorgaand (zwaar) verkeer af te leiden naar het oprittencomplex van de R4 en de E40 en zo de Hundelgemsesteenweg en de omliggende straten te ontlasten. De verdeelweg moet ook het sluipverkeer uit Bottelare en Lemberge halen.
 • Een mobiliteitsmeester wordt aangesteld in onze politiezone. Hij bewaakt neutraal en in volle onafhankelijkheid de uitvoering van het mobiliteitsplan over de legislaturen heen.
 • Op vlak van verkeersveiligheid wil de N-VA snel grote stappen zetten:
 • Al in 2019 moet een grondige analyse van de verkeersongevallen in Merelbeke duidelijk maken welke plaatsen we prioritair moeten aanpakken. Extra prioriteit gaat daarbij naar plaatsen waar voetgangers of fietsers in een ongeval zijn betrokken geraakt.
 • Alle oversteekplaatsen en opstapplaatsen voor het openbaar vervoer op de Hundelgemsesteenweg worden geaccentueerd (met bijvoorbeeld accentverlichting) en zo veilig mogelijk ingericht.
 • Voor elke deelgemeente wordt de meest veilige fietsroute naar het centrum uitgetekend en gepromoot. Vanzelfsprekend spelen de ‘trage wegen’ hierbij een belangrijke rol.
 • Fietspaden moet zo veel mogelijk los van de weg aangelegd worden.
 • In woonstraten is de auto een gast.
 • Merelbeke verdient opnieuw een volwaardig treinstation. Daarnaast moeten we een voorstedelijk vervoersnetwerk met tramverbinding bepleiten bij de Vlaamse Overheid en De Lijn.
 • Een Merelbeekse belbus in eigen regie moet éénmaal per week (bv. Op marktdag) alle deelgemeenten aandoen zodat ook de minder mobiele inwoners tot in het centrum raken. De belbus kan ook dienst doen als nachtbus van en naar Gent voor de jeugd of de iets minder jonge jeugd.

 

Nieuws over dit onderwerp