Mobiliteit en openbare werken

Op het vlak van verkeer en mobilitiet staat N-VA Merelbeke voor een beleid waarbij alle weggebruikers (voetgangers, fietsers, automobilisten en openbaar vervoer) vlot en veilig hun weg kunnen vinden. We baseren ons daarvoor op de KNIK-norm. Daarmee kiest de N-VA ervoor om in te zetten op een duurzame mobiliteit op basis van vier bouwstenen: Kwaliteit, Netwerken, Iedereen mobiel en Knooppunten. Iedereen moet mobiel kunnen zijn en kunnen kiezen welk vervoersmiddel het efficiëntst is voor die verplaatsing, of dat nu te voet, met de fiets, de auto of het openbaar vervoer is. Met de invoering van knooppunten creëren we overstapmogelijkheden.

In het gemeentelijk beleid ijveren we daarom voor:

  • Strenge regie van de openbare werken: Een goede planning verhindert chaos. Overleg met buurgemeenten is daarbij cruciaal om te verhinderen dat alternatieve routes tezelfdertijd aangepakt worden. Er moet bij elke nieuwe weginfrastructuur aandacht zijn voor de veiligheid voor de zwakke weggebruiker en het noodzakelijke straatgroen.
  • De aanleg van een verdeelweg om het doorgaand verkeer af te leiden en de leefbaarheid van het centrum te verhogen. De N-VA wil dat de gemeente start met de realisatie van een verdeelweg door gericht gronden aan te kopen en het Vlaams Gewest voor dit project te sensibiliseren. Een verdeelweg is de enige manier om de steeds langere files op de Hundelgemsesteenweg, Heidestraat en Fraterstraat aan te pakken.
  • Een veilig fietsnetwerk en de trage wegen kunnen elke deelgemeente met het centrum verbinden.
  • In de Flora waren we in ons verkiezingsprogramma vragende partij voor een vlotter kruispunt van de Van Goethemstraat en de Hundelgemsesteenweg bijvoorbeeld door een rond punt.

Merelbeke Station

We hebben ons destijds stevig verzet tegen de afbouw van de dienstverlening in het treinstation van Merelbeke. Hoewel we het loket niet konden redden, blijven we ook nu nog ijveren voor de aanpassing van ons station voor mindervaliden. Perrons 2, 3 en 4 bereiken met een rolstoel is immers onmogelijk. Ook ouders met buggy's hebben het knap lastig om een trein richting Aalst, Mechelen, Dendermonde en Brussel te nemen.

Veilig en vlot verkeer

Een veilig verkeer is prioriteit voor de N-VA. Korte termijnmaatregelen moeten de baan ruimen voor een globale meerjarenplanning en daarbij zijn voor onze KMO’s een vlotte doorstroming en bereikbaarheid belangrijk.

Onze gemeenteraadsleden stellen regelmatig verbeteringen voor die tot meer veiligheid en een vlottere doorstroming van het verkeer moeten leiden. Denk daarbij aan voorstellen voor een zebrapad aan de Van Laetestraat, de vraag om overleg op te starten om de spoorwegbrug in de Fraterstraat te verbreden, een oplossing voor het laden en lossen van vrachtwagens voor Zeeman en Kruidvat in het centrum, een veiligere situatie aan de Sint-Elooischool, ...

Nieuws over dit onderwerp

Onze visie op het verkeer in Merelbeke

Merelbeke staat vast. Onze gemeente doet het goed op economisch vlak en de bevolking groeit aan, maar onze wegeninfrastructuur kan het niet meer slikken. De N-VA pleit al jaren voor een verdeelweg die …

Brug over Ringvaart met drie rijstroken en fietspad

Tegen oktober 2020 moet de brug over de Ringvaart in de Fraterstraat vervangen zijn door een nieuw exemplaar met drie rijstroken en degelijk fiets- en voetpad. John De Vlaminck is tevreden dat in het …