Welzijn

Vanaf 2019 worden OCMW en gemeente één instantie. Deze ‘inkanteling’ moeten we goed begeleiden zodat het sociale beleid voor álle burgers en gezinnen doeltreffend kan zijn.
De N-VA is als gemeenschapspartij voor een open en inclusieve Vlaamse samenleving. Iedereen telt mee! De toenemende vergrijzing, de verzorging van onze ouderen, de specifieke behoeften van eenoudergezinnen, de opvang van onze kinderen en hun opoeding, enz. zijn uitdagingen die wij gezamenlijk moeten oplossen.
De gemeente moet maximaal samenwerken met particuliere instanties, vrijwilligers, mantelzorgers, gezondheidswerkers, jeugdwerkers  en het middenveld.

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

  • Het nieuwe woonzorgcentrum finaliseren en de toekomstige levenskwaliteit van de residenten verbeteren door o.a. schoolse activiteiten te laten doorgaan in het woonzorgcentrum en een mooie groene omgeving te garanderen.
  • Een gedegen omkadering en de werksfeer bij het verplegende  personeel behartigen.
  • Het sociaal huis als integraal welzijnsplatform uitbouwen waar u voor al uw noden en vragen terecht kunt. Of het nu gaat over opvoeding, premies, het sociaal verhuurkantoor, mantelzorg, vrijwilligerswerk,enz., het Sociaal Huis moet uw baken van informatie en dienstverlening zijn.
  • Een duurzame oplossing voor het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge.
  • Merelbeke zit op vlak van welzijn in heel wat samenwerkingsverbanden, soms eens met de buurgemeenten, soms met gemeenten die wat verder liggen. De bedoeling is steeds goed, maar efficiënt is dat kluwen van samenwerkingsverbanden niet. De N-VA wil wat klaarheid in de chaos scheppen.
  • De nieuwe buitenschoolse kinderopvang met groene omgeving moet volgende legislatuur af zijn.
  • De toekomst van de ouderenzorg is dat we samen ons best doen om onze ouderen zolang mogelijk in hun vertrouwde thuis te verzorgen. De N-VA wil een verbouwingspremie voorzien om woningen aan de noden van ouderen aan te passen zodat dat mogelijk is. Denk aan een traplift, een alarmsysteem voor wanneer men in nood is, enz.
  • De N-VA wil het budget voor ontwikkelingshulp aanwenden om geëngageerde Merelbekenaars te ondersteunen. Ontwikkelingshulp moet immers concrete resulaten opleveren. De stedenband met Toucountouna doet dat naar onze mening niet.

Nieuws over dit onderwerp

In memoriam Paul De Belie

Maandagnacht is onze goede vriend, partijgenoot en gewezen schepen Paul De Belie plots van ons heengegaan. Paul was een sociaal geëngageerd man met een grote liefde voor Vlaanderen en voor het Vlaamse …

Ingebruikname woonzorgcentrum uitgesteld

Als gevolg van de actuele coronacrisis is de ingebruikname van het nieuw woonzorgcentrum uitgesteld. De werf werd vorige week stilgelegd. Het heropstarten zal tijd vergen nemen omdat de planning in de …