Welzijn

Op vlak van Welzijn onderschrijft onze afdeling uiteraard het beleid van minister Homans om OCMW en gemeente samen te voegen om versnippering tegen te gaan en efficiënter optreden mogelijk te maken. Verder hanteren we een aantal krachtlijnen:

  • Samenwerking is cruciaal. De toenemende vergrijzing, het groeiend aantal jongeren en gezinnen die om hulp vragen, de vereenzaming, de vraag naar sociale huisvesting , de kinderopvang, enz. zijn problemen waarvoor het gemeentelijk beleid, samen met particuliere instanties en het middenveld, een oplossing moet zoeken.
  • Een nieuw woon- en zorgcentrum is een pure noodzaak. Er moet nu ook snel een duurzame oplossing voor het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge worden uitgewerkt.
  • We stimuleren sociale huisvesting en nieuwe woonvormen voor jong en oud. Daartoe moet een strategisch woonproject in het centrumgebied van onze gemeente worden ontwikkeld. De gemeente moet daarvoor nauw samenwerken met maatschappelijke actoren en de privésector.
  • Uitbouw van het sociaal huis als integraal welzijnsplatform. Samenwerking en integratie van de werkwinkel, het sociaal verhuurkantoor, kinderopvang (faciliteren van geschikte ruimte, al dan niet met ondersteuning), sociale tewerkstelling en de behartiging van de sociale premies staan voorop.
  • Een sterk lokaal migratie- en integratiebeleid. De kennis van het Nederlands is van primordiaal belang voor een echte inburgering van nieuwkomers. Taalcursussen zijn essentieel.
  • Alle gezinsvormen en het verenigingsleven willen wij bevorderen zonder te betuttelen. Sociale gezinstarieven voor het zwembad, de speelpleinwerking, sportkampen en cultuurbeleving moeten worden aangepast. Op het vlak van ontwikkelingshulp, volksgezondheid, mobiliteit, natuur en sport willen we samenwerkingsprojecten en vrijwilligerswerk actief ondersteunen. We geloven sterk in een elektronisch netwerk voor vrijwilligers waarbij de mensen oproepbaar zijn.

Nieuws over dit onderwerp

Welzijn in Merelbeke: samen komen we er

Welzijn is een recht van iedereen, maar ook een taak van iedereen. Onze ouderen verzorgen, kinderen opvangen en gedegen onderwijs aanbieden zijn uitdagingen die we samen moeten oplossen. Samenleven …

N-VA-actie voor Warmste Week is groot succes

N-VA Merelbeke steekt voor Music For Life en de Warmse Week graag de handen uit de mouwen. Enkele bestuursleden verkochten chocoladesticks op de wekelijkse markt van Merelbeke ten voordele van …

Merelbeke ondersteunt European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties, …