De gemeenteraad van juni in een notendop

Op 28 juni 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Onderwijs, Veiligheid

 

Liever geen ongebreidelde uitbreiding Veneco

John De Vlaminck vroeg aandacht voor de uitbreidingsdrang van Veneco. ‘Het doel van Veneco is streekontwikkeling, maar men denkt nu ook aan een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Dat leidt tot een weinig transparante organisatie’, aldus De Vlaminck. De bevoegde schepen neemt onze bezorgdheid mee naar het overleg met de werkgroep.

 

Werking adviesraad cultuur loopt in het honderd

De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en verschillende leden van de adviesraad voor cultuur hebben ontslag genomen. Een ander lid van de adviesraad heeft zich intussen tot voorzitter uitgeroepen en een voorstel van nieuwe statuten aan de gemeenteraad voorgelegd.

Guido Mortier had serieuze vragen bij deze gang van zaken. Het schepencollege moest toegeven dat de adviesraad op apegapen ligt.

 

Enkele aandachtspunten bij het Nood- en Interventieplan

 John De Vlaminck noemde het werk van de noodplanningsambtenaar voortreffelijk, maar gaf toch nog enkele aandachtspunten mee voor het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP).

  1. Meer aandacht voor nazorg na een ramp. De treinramp in Wetteren bijvoorbeeld bewijst het belang daarvan. Twee jaar na de ramp is nog steeds heel wat leed en miserie niet opgelost. De noodplanningsambtenaar deelde die bedenking en had al een stappenplan uitgezet om dit item in het GANIP op te nemen.
  2. Alle communicatie op beleidsniveau gebeurt enkel per telefoon en in sommige gevallen zelfs uitsluitend per GSM. John wees erop dat het GSM-netwerk als eerste de geest geeft bij een ramp en stelde de aankoop van Astrid-toestellen voor zodat de veiligheidsdiensten het Astrid-netwerk kunnen gebruiken. Dat netwerk is speciaal daarvoor bedoeld.

 

N-VA haalt slag thuis in dossier Bergwegel

De voorgeschiedenis van de Bergwegel is u intussen genoegzaam bekend. Dankzij het verzet van onder meer de N-VA bleef dat een volwaardige school.

Intussen is ook gebleken dat dat ook volgend jaar het geval blijft. Men kiest terecht voor ‘graadklassen’ en niet voor ‘combinatieklassen’. De Bergwegel blijft ook een school met zowel kleuter- als lager onderwijs. Uit pedagogisch oogpunt en op het vlak van het  welzijn van onze jonge schoolkinderen is dit de enige juiste optie!  

 

Vlaams karakter van Feest van de Vlaamse Gemeenschap geminimaliseerd

Guido Mortier uitte zijn ongenoegen over het minimaliseren van het Vlaamse karakter van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli. In de communicatie van de gemeente is er steeds sprake van “Merelbeke Feest!” in plaats van “Vlaanderen Feest!”. Het schepencollege had de vorige gemeenteraad nochtans beloofd dat het logo “Vlaanderen Feest!” voldoende aan bod zou komen in de publicaties rond het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Het schepencollege verschool zich achter de werkgroep ‘11 juliviering’. De samenstelling van die werkgroep overschouwend, is het weinig verrassend dat het Vlaams karakter jammerlijk naar de achtergrond verdwijnt.

 

Meer voetpaden in bebouwde kom

Op de gemeenteraad van 23 juni 2015 werd de uitbreiding van de bebouwde kom op verschillende plaatsen goedgekeurd. Guido Mortier verwees naar een omzendbrief van 1998 die de aanleg van voetpaden in de bebouwde kom sterk aanbeveelt. De N-VA-fractie pleitte voor de aanleg van voetpaden in de bebouwde kom. Het college beloofde te onderzoeken of er binnen alle bebouwde kommen een voetpad aanwezig is langs minstens één zijde van de weg.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is