Veiligheid

Merelbeke is jammer genoeg een inbraakgevoelige gemeente door onze ligging bij talloze snelwegen. De voorbije jaren heeft de politie hier al serieuze vorderingen gemaakt, niet in het minst dankzij suggesties van N-VA Merelbeke vanuit de gemeenteraad zoals een premie voor inbraakwerende investeringen, een cameraschild, enz. Veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt, ook in de komende legislatuur.
 
ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

  • Niet meer, maar beter blauw op straat. De politieman op straat moet kunnen beschikken over de juiste en relevante informatie om zijn verschillende  taken te kunnen uitvoeren. Het cameraschild is daar een hulpmiddel toe.
  • De politiestructuur moet zich aanpassen aan de evoluerende samenleving. De evolutie van wijkagent naar een wijkteam dat bemiddelt, conflicten oplost, problemen detecteert, diefstalpreventie verzekert en samenwerkt met de buurtinformatienetwerken moeten we verder ondersteunen. We zetten daarbij volop in op digitalisering en informatisering. De combi wordt een mobile office, uitgerust voor wijktaken als bemiddeling enz.
  • De snelheidsbeperkingen in onze dorpskernen proberen we niet langer af te dwingen met bloembakken, maar met poorteffecten (versmalling die doet vertragen) en cameracontroles.
  • De gemeente investeert in verkeersopvoeding en biedt ondersteuning aan scholen en jeugdbewegingen.

 

Nieuws over dit onderwerp