Aanvraag tot erkenning van Merelbeeks Huis van het Kind

Op 28 juni 2017, over deze onderwerpen: Jeugd

Een Huis van het Kind mikt erop om alle actoren verenigen in een samenwerkingsverband om zo goed mogelijk op de behoeften van kinderen en gezinnen in te spelen. In 2015 vroeg wijlen Bea Coppens in de gemeenteraad om ook in Merelbeke een Huis van het Kind op te richten dat ouders en kinderen op een laagdrempelige manier kan bijstaan. Intussen is de aanvraag voor de erkenning van het Huis goedgekeurd en kan het project de laatste fase in voor het officieel van start gaat.

In het Huis van het Kind in Merelbeke (toegang via het Sociaal Huis) komen de verschillende actoren (OCMW, scholen, kinderopvang, speelpleinwerking, oudergroepen, de Gezinsbond, jeugdbewegingen, huisartsen, enz.) die zich met kinderen bezighouden samen. Het Huis van het Kind zal zitdagen, contactmomenten en andere initiatieven organiseren en is er vooral om hulpvragen of vragen om informatie te beantwoorden of correct door te verwijzen.

Avondopening graag!

N-VA Merelbeke is erg tevreden dat het Huis van het Kind in Merelbeke de de aanvraag tot erkenning indient en nu hopelijk snel officieel van start kan gaan. Christophe Vanderschueren en Jo Van Hoorebeke wezen er in de OCMW-raad wel meermaals op dat er best ook een avondopening wordt voorzien zodat ook werkende ouders langs kunnen komen. N-VA Merelbeke zal hierop blijven aandringen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is