Jeugd

‘Alle kansen om kind te zijn.’

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

  • Het speelruimteplan wordt geactualiseerd en krijgt uitbreiding (o.a. in het natuurpark Ijsenbroeck, het wijkpark Flora en de speelterreinen bij de nieuwe buitenschoolse kinderopvang).
  • De jeugdbewegingen en de jeugdsport krijgen een degelijke logistieke ondersteuning.
  • De uitleendienst wordt in de Selectahallen (gemeentehallen) uitgebouwd en vlotter bereikbaar gemaakt.
  • De vorming van speelpleinanimatoren en jeugdleiding krijgt ten volle ondersteuning.
  • De verkeersveiligheid en de fietsinfrastructuur rondom de jeugdlokalen wordt aangepakt.
  • De jeugdbewegingen organiseren een open speeldag voor de nieuwe jonge inwoners met steun van de gemeente.
  • De gezins- en kindvriendelijke tarieven voor deelname aan sport, cultuur en recreatie blijven behouden.
  • De Schepen van Jeugd moet bij elke beleidsbeslissing waken over de kindvriendelijkheid ervan én moet een spreekbuis van de jongeren zijn.
  • Het Jeugdhuis blijven we volop ondersteunen. Daarnaast wil de N-VA een onderzoek doen naar de behoeften van jeugd die niet in clubs of jeugdbewegingen zit.

 

Nieuws over dit onderwerp

In memoriam Paul De Belie

Maandagnacht is onze goede vriend, partijgenoot en gewezen schepen Paul De Belie plots van ons heengegaan. Paul was een sociaal geëngageerd man met een grote liefde voor Vlaanderen en voor het Vlaamse …