Jeugd

‘Alle kansen om kind te zijn.’

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

  • Het speelruimteplan wordt geactualiseerd en krijgt uitbreiding (o.a. in het natuurpark Ijsenbroeck, het wijkpark Flora en de speelterreinen bij de nieuwe buitenschoolse kinderopvang).
  • De jeugdbewegingen en de jeugdsport krijgen een degelijke logistieke ondersteuning.
  • De uitleendienst wordt in de Selectahallen (gemeentehallen) uitgebouwd en vlotter bereikbaar gemaakt.
  • De vorming van speelpleinanimatoren en jeugdleiding krijgt ten volle ondersteuning.
  • De verkeersveiligheid en de fietsinfrastructuur rondom de jeugdlokalen wordt aangepakt.
  • De jeugdbewegingen organiseren een open speeldag voor de nieuwe jonge inwoners met steun van de gemeente.
  • De gezins- en kindvriendelijke tarieven voor deelname aan sport, cultuur en recreatie blijven behouden.
  • De Schepen van Jeugd moet bij elke beleidsbeslissing waken over de kindvriendelijkheid ervan én moet een spreekbuis van de jongeren zijn.
  • Het Jeugdhuis blijven we volop ondersteunen. Daarnaast wil de N-VA een onderzoek doen naar de behoeften van jeugd die niet in clubs of jeugdbewegingen zit.

 

Nieuws over dit onderwerp