Persbericht: Rik De Vis hekelt stijging kosten voor procesbegeleiding Leopoldskazerne door PMV met 75 procent

Op 27 januari 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Goed bestuur

De provincieraad besliste op 28 januari 2015 om een publiek-private samenwerking met PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) op te zetten om de complexe ontwikkeling van het nieuwe provinciehuis in de Leopoldskazerne te begeleiden. Op 10 maart 2016 werd de opdracht van PMV uitgebreid met de realisatie van een sport- en klasruimte op de campus Henleykaai te Gent. Bij de aanstelling van PMV werden de kosten voor de procesbegeleiding van PMV geraamd op 484 000 euro voor de Leopoldskazerne en op 70 000 euro voor de Henleykaai. Deze bedragen blijken nu ontoereikend te zijn en de deputatie besliste daarom om 370 000 euro extra te voorzien voor de Leopoldskazerne en 20 750 extra voor de Henleykaai. Rik De Vis: 'Een hallucinante stijging van 75%!'

Provincieraadslid Rik De Vis trok op de provincieraad van januari aan de alarmbel. ‘Dit is samen een stijging van bijna 75 procent en is de zoveelste verkeerde inschatting voor het megalomane centralisatieproject van het provinciebestuur. Het is bizar dat PMV de kostprijs van hun inzet totaal verkeerd heeft ingeschat en dat nu minstens 390 750 euro meer gemeenschapsgeld zal uitgegeven worden. Dit zijn dan nog maar enkel de kosten voor advies en begeleiding voor verkoop van patrimonium en realisatie nieuw provinciehuis in de Leopoldskazerne. Dit bedrag komt dus bovenop het bouwbudget’.  

De N-VA-fractie maakt zich grote zorgen over de evolutie in dit dossier. De geschatte inkomsten blijken veel minder op te brengen dan voorzien en de geraamde uitgaven hebben hun plafond zeker nog niet bereikt. ‘Vorige maand raakte reeds bekend dat het Grootseminarie verkocht werd voor twee miljoen onder de geschatte waarde. Het financiële plaatje is al zo vaak bijgestuurd dat het niet meer op een hand te tellen is. We vragen ons oprecht af waar dit gaat eindigen. Het is duidelijk dat de bodem nog niet bereikt is’, besluit Rik De Vis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is