Goed bestuur

U heeft recht op gemeentelijke diensten die deskundig en klantgericht zijn. Merelbeke telt een groot aantal ambtenaren en tegelijk besteedt de gemeente steeds meer taken uit. Outsourcen mag. Als het elders beter en goedkoper kan, waarom niet? Maar de N-VA wil dit wel grondig evalueren en bijsturen waar nodig. Vanuit slechts één ambitie: correcte en klantgerichte dienstverlening aan u.
De maatschappij verandert in sneltreinvaart en uw verwachtingen van uw gemeente veranderen mee. De N-VA wil een positief en stimulerend personeelsbeleid voeren en continu investeren in de competenties van de personeelsleden van Merelbeke. De leidinggevenden stimuleren we om domeinoverschrijdend en participatief te werken zodat u snel en doeltreffend kan worden geholpen.
De N-VA wil een ‘warme gemeente’ en rekent op uw inspraak in burgeradviezen, adviesraden en bewonersplatformen. Uiteraard blijft de gemeenteraad wel het uiteindelijk deomcratisch beslissingsorgaan.

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

  • Een klantvriendelijke  gemeente voor iedereen (burger, gezin, vereniging, …) met duidelijke en tijdige communicatie en eenvoudige administratieve procedures. We zetten ook maximaal in op digitalisering zodat u via een digitaal loket zo veel mogelijk kan regelen.
  • Niet iedereen is even mobiel. Een ‘vliegende ambtenaar’ kan de deelgemeenten bezoeken zodat minder mobiele inwoners ook de mogelijkheid hebben om met de gemeente te interageren. De ‘vliegend ambtenaar’ wordt meteen ook een hefboom om de eenzaamheid en het sociaal isolement van sommigen te doorbreken.
  • Uw vragen en meldingskaarten moeten vriendelijk , adequaat en tijdig worden beantwoord.
  • Het Nederlands beheersen, is de sleutel tot integratie. Anderstalige nieuwkomers moeten alle kansen krijgen om Nederlands te leren. We denken aan taallessen, een onthaalfilm voor nieuwkomers, enz. Belangrijk: dit aanbod mag niet vrijblijvend zijn. De gemeente moet erop toezien dat ze die kansen ook grijpen.

 

Nieuws over dit onderwerp

Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar

N-VA Merelbeke wenst je een vrolijk Kerstfeest en een gezond 2020. De dubbele twintig doet ons hopen dat we alle geluk in tweevoud mogen ontvangen. Vanuit de N-VA-fractie in de gemeenteraad, het …

Bouwen van een woning in het open ruimte gebied

In alle beleidsdocumenten en studies van onze gemeente op het vlak van de Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw wordt de “open ruimte corridor “ langsheen de Hundelgemsesteenweg tussen Muntestok en de …

Beluister de zittingsverslagen van de gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 26 februari 2019 stelde N-VA-raadslid Guido Mortier voor om audioverslagen van de gemeenteraadszittingen te publiceren op de gemeentelijke website. Het schepencollege reageerde …