Seniorenbeleid

In deze legislatuur is slechts één groot project absoluut noodzakelijk voor de N-VA: de bouw van een nieuw rusthuis. Het huidig rusthuis is hopeloos verouderd en voldoet niet meer aan de noden van moderne zorg voor senioren. In de OCMW-raad zijn Jo Van Hoorebeke en Kristof De Puydt constuctieve gesprekspartners om dit project tot een goed einde te brengen. Het woonzorgcentrum moet een moderne faciliteit worden waar zowel voltijdse als deeltijdse of ambulante zorg mogelijk zijn. De N-VA ondersteunt de visie dat we senioren in onze maatschappij moeten ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te zijn.

De gewijzigde subsidiepolitiek van de Vlaamse overheid baart ons dan ook zorgen. Merelbeke zal daardoor minder subsidies krijgen (40% in plaats van 60% op de kostprijs van 20 miljoen euro) en zal die bovendien pas na afronding van het project krijgen. De gemeente moet dus meer betalen én voorschieten. Het schepencollege zal keuzes moeten maken en schrappen in de vele geplande - en voor ons te megalomane en overbodige - infrastructuurprojecten. 

Nieuws over dit onderwerp

Welzijn in Merelbeke: samen komen we er

Welzijn is een recht van iedereen, maar ook een taak van iedereen. Onze ouderen verzorgen, kinderen opvangen en gedegen onderwijs aanbieden zijn uitdagingen die we samen moeten oplossen. Samenleven …