Zuhal Demir: ‘In Vlaanderen schudden we elkaar de hand – ongeacht geslacht’

Op 23 april 2018, over deze onderwerpen: Cultuur

Zondag 22 april bezocht Zuhal Demir Merelbeke tijdens onze lentereceptie. Haar binnenkomer kon tellen. ‘Ik wil jullie danken voor de hartelijke ontvangst waarbij we elkaar – ongeacht geslacht – de hand geschud hebben. Zoals het hoort in Vlaanderen’, verwees ze naar de klucht met de ultraorthodoxe jood die op een CD&V-lijst in Antwerpen wou gaan staan, maar geen vrouwen de hand wilde schudden.

Het was de aanzet voor een stevige speech over identiteit. De Staatssecretaris voor onder meer gelijke kansen krijgt steeds vaker vragen die de grenzen van onze maatschappij aftasten.

Islamscholen

‘De vraag komt regelmatig om islamscholen op te richten waar jongeren in het Turks of Arabisch over de Koran worden onderwezen. De vraag is dan vooral op onze arbeidsmarkt daarop zit te wachten? Het antwoord is neen. Door het toe te staan, ontneem je eigenlijk arbeidskansen van allochtonen, die hier vaak al voor de derde generatie in ons land zijn.’

‘Ik kreeg een verhaal over een 14-jarig Afghaans meisje dat uitgehuwelijkt wordt en seksuele voorlichting vroeg aan haar lerares. Die kocht een boek en gaf die voorlichting. Met de beste intenties uiteraard, maar help je haar daar nu echt mee?’

Zo schuiven we altijd maar verder op en stellen we ons almaar minder de vraag of iets wel normaal is. Islamscholen? Dat hebben we hier niet. Imamscholen die kinderen vanaf 12 jaar op een leven op imam voorbereiden. Neen. Wij geven algemene vorming tot 18 jaar. Uithuwelijken van minderjarigen? Dat doen wij hier niet. Het lijkt alsof die simpele normen soms vergeten worden.’

Faciliteren houdt segregatie in stand

‘De linkse partijen willen gewoon alles toelaten. De traditionele partijen (CD&V, Open VLD en sp.a) hebben dan weer geen visie op hoe we moeten samenleven. Zij faciliteren de verschillen door burkini’s in openbare zwembaden toe te laten zoals Unia vraagt of Islamscholen op het grondgebied van gemeenten waar ze aan de macht zijn toe te laten.’

‘Maar wat ze zo eigenlijk doen, is de verschillen in stand houden en integratie blokkeren. Wie wordt daar eigenlijk beter van?’

Kiesvee

‘De reden is simpel. Stemmen. Overal te lande zetten partijen allochtonen op hun lijst. En terecht. Ze maken een belangrijk deel van onze maatschappij uit. Maar geen enkele traditionele partij vraagt aan hun allochtone kandidaten om hun programma ten volle te steunen of de waarden en normen van onze maatschappij bij hun gemeenschap uit te dragen.’

‘Wanneer in het parlement de Armeense genocide herdacht wordt, blijven veel allochtone volksvertegenwoordigers weg omdat ze die genocide niet erkennen. Men zet aanhangers van Erdogan op kieslijsten omdat ze stemmen opleveren. Dat kan toch niet?’

‘En zo krijg je burgemeesters zoals in Genk die trouwstoeten dan wel afkeuren nadat men de boel blokkeert en geweerschoten in de lucht vuurt, maar daar ook geen enkele PV voor uitschrijven omdat het ook kiezers zijn.’

Simpele principes

'De N-VA vecht voor onze principes. We zijn trots dat we er eindelijk in geslaagd zijn om de vrouwenbesnijdenis uit het beroepsgeheim te halen. Als artsen, psychologen, etc. een vraag krijgen over vrouwenbesnijdenis of het vaststellen, moeten ze het nu melden. Dat is zoiets evident omdat het om genitale verminking gaat, maar het kostte heel wat moeite om dat rond te krijgen.'

‘Onze principes zijn nochtans simpel. Democratie, de rechtstaat, wet boven godsdienst, gelijkheid tussen man en vrouw, enz. De afbrokkeling daarvan moeten we tegenhouden. We mogen niet vergeten wat wij niet normaal vinden.’

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is