N-VA vraagt aandacht voor onderhoud fietssnelwegen

Op 14 oktober 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Het provinciebestuur voorziet jaarlijks 2,5 miljoen euro voor de realisatie van het fietssnelwegennetwerk in Oost-Vlaanderen. De provincie legt de fietssnelwegen aan en draagt ze daarna over aan de gemeenten die in principe moeten instaan voor het onderhoud. Rik De Vis merkte tijdens de provincieraad van 6 september terecht op dat er problemen zijn i.v.m. de opvolging en uitvoering van noodzakelijke onderhouds- en herstelwerken.  ‘Het is belangrijk dat de fietssnelwegen ook na de overdracht goed onderhouden worden en kwalitatief blijven’, vindt provincieraadslid Rik De Vis.

De provincie voorziet sinds 2015 een jaarlijks budget van 400 000 euro voor het onderhoud van de fietssnelwegen maar het is tot op heden onduidelijk waar deze middelen aan besteed zullen worden. Rik pleitte er daarom bij de deputatie voor om een subsidiereglement uit te werken waarbij de gemeenten een subsidie kunnen aanvragen voor het onderhoud van de fietssnelwegen. Ook de piste om voor het onderhoud beroep te doen op sociale economiebedrijven werd door Rik naar voor geschoven op de provicieraad. ‘Het is belangrijk dat er een kwalitatief en eenvormig onderhoud gerealiseerd wordt voor de fietssnelwegen’, stelt De Vis.

De gedeputeerde gaf aan dat het de bedoeling is om nog dit najaar een systeem uit te werken voor het onderhoud van de fietssnelwegen. De voorstellen van Rik worden alvast meegenomen. De gedeputeerde bevestigde dat het een goede optie zou zijn om een subsidiereglement uit te werken of met sociale economiebedrijven te werken. ‘Ik ben blij dat mijn voorstel meegenomen wordt en ik hoop dat er snel een uitgewerkt onderhoudssysteem of subsidiereglement aan de provincieraad wordt voorgelegd. Het onderhoud van de fietssnelwegen is minstens even belangrijk als het aanleggen ervan’, besluit Rik.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is