Bosbeheersplan domein Het Gentbos goedgekeurd

Op 21 september 2015, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Volgens het bosdecreet moeten eigenaars van openbare bossen een uitgebreid bosbeheersplan opmaken. Dit plan moet daarna goedgekeurd worden door de Vlaamse overheid. Voor de provincie Oost-Vlaanderen maakt de directie Sport & Recreatiedomeinen deze beheersplannen op voor de bosgebieden van de provinciale domeinen. Het domein van de provincie behoort tot de cluster ‘Makegemse Bossen’, waar ook verschillende bossen van de Vlaamse overheid, van de gemeente Merelbeke en 16 private boseigenaars toe behoren. Om tot een consistente beheersvisie te komen voor de gehele cluster wordt daarom samengewerkt met ANB (Agentschap voor Natuur en Bos).

Provincieraadslid Rik De Vis merkte op dat het laarzenpad er erg moerassig bijligt waardoor het minder aangenaam is om er te wandelen, zeker voor de gezinnen met kinderen. Hij pleitte er bij de deputatie voor om knuppelpaden aan te leggen. De gedeputeerde antwoordde dat er inderdaad plannen zijn voor het gefaseerd aanleggen van knuppelpaden. Gezien het hoge kostenplaatje moet nog worden bekeken wat er budgettair tot de mogelijkheden behoort. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is