Bestuursverkiezingen 2013

Op 4 maart 2013

Op 3 maart kozen de Merelbeekse N-VA-leden een nieuw bestuur voor de plaatselijke N-VA-afdeling. Het nieuw bestuur is liefst 22 man sterk, 14 verkozenen aangevuld met onze 8 mandatarissen. Ivan Eeckhout blijft voorzitter.

Sinds N-VA Merelbeke in 2009 boven de doopvont werd gehouden, is de groei zonder meer indrukwekkend te noemen. Tien bestuursleden sterk was het eerste bestuur. Ondanks het feit dat sommigen van hen ons wegens een verhuis of omwille van andere redenen verlieten, is het huidig bestuur nu dus 22 man sterk.

Enorme groei

De groei van het bestuur is in verhouding met de stijging van het ledenaantal. Op enkele jaren tijd verdrievoudigde het ledenaantal van de Merelbeekse N-VA.

Traditiegetrouw is ook dit bestuur een stevige mix van jeugdig enthousiasme en ervaring. Ivan Eeckhout blijft de kapitein van het schip. Christophe Vanderschueren staat hem bij als ondervoorzitter.

Daarnaast stemden de leden Sabrina Schollaert, Lieve Blomme, Steven Gillisen, Paul De Belie, Jonas Coolsaet, Martine De Zutter, Koen Tranchet, Sven Van Damme, Nicole De Neve, Rosine Van Gysegem, Filip De Clercq en Paul Van Canegem in het bestuur.

Zij worden aangevuld met de 8 mandatarissen die we overhielden aan onze triomftocht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012: Rik De Vis, Guido Mortier, Evi Maes, Mieke De Vriese, Bea Garré-Coppens, John De Vlaminck, Jo Van Hoorebeke en Kristof De Puydt.

Samen zullen zij de komende drie jaar de N-VA in Merelbeke besturen en erover waken dat de N-VA ook in Merelbeke staat voor rechtlijnigheid en krachtdadigheid.

Op een bestuursvergadering op 25 maart zullen intern de verschillende functies binnen het bestuur - penningmeester, secretaris, communicatieverantwoordelijke, organisatie-verantwoordelijke en verantwoordelijke jongerenwerking - worden verdeeld.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is