Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 7 januari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Wonen en natuur

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert ook in 2018 fors in fietsinfrastructuur. Na de 103 miljoen van 2017 mikt Weyts in 2018 zelfs op 110 miljoen euro aan fietsinvesteringen langs gewestwegen. Daarnaast zijn er ook investeringen gepland voor lokalere infrastructuur. Via het Fietsfonds …

Op 7 januari 2018, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Provincieraadslid Rik De Vis stelde vorig jaar tijdens de budgetbesprekingen voor een integraal provinciaal recreatieplan op te maken. ‘De N-VA- fractie is voorstander van een integraal provinciaal recreatieplan dat de recreatiebehoeften in kaart brengt. De provincie moet een groen recreatief …

Op 22 december 2017, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Rik De Vis is in Merelbeke altijd al een voorvechter van natuurbehoud geweest. Die lijn trekt hij nu als provincieraadslid door. Hij vraagt de oprichting van twee nationale parken, roept de monumentenwacht op om ook groen erfgoed te beschermen en wil dat leegstaande hoeves een nuttige invulling …

Op 9 oktober 2017, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Er zijn vandaag veel minder bomen dan ooit en dat aantal blijft in alarmerend tempo kelderen. Ook in heel wat Oost-Vlaamse steden en gemeenten is er een gebrek aan bomen. De N-VA- fractie diende daarom gisteren tijdens de provincieraadszitting het voorstel in om subsidies en begeleiding te voorzien …

Op 3 september 2017, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

In de zomermaanden start de huisvuilophaling soms vroeger. Dat mag natuurlijk, maar de buurtbewoners zijn daar helaas niet van op de hoogte. Resultaat: zakken worden te laat buitengezet en dus niet opgehaald. Geen pretje in de warme zomermaanden om je huisvuil een week langer bij te houden. Guido …

Op 3 september 2017, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

In de gemeenteraad van juni vroeg Guido Mortier of de gemeente een toelage wil geven aan landbouwers die op de randen van hun perceel bloemen of gras laten groeien. Dat is een weldaad voor de bijenpopulatie en is ook een verfraaiing van het landschap. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid. We …