Nieuws

Op 25 december 2016, over deze onderwerpen: Financiën

Het budget voor 2017 is ontgoochelend. Van zowat alle verkiezingsbeloftes komt zowat niets meer in huis. En wat we wel krijgen (het gemeenschapscentrum) is overbodig. Er is meer nodig om in Merelbeke een kwaliteitsvolle dienstverlening voor meer dan 25.000 inwoners aan te bieden. Woonzorgcentrum en …

Op 25 december 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Op 11 januari 2016 gebeurde er een zwaar verkeersongeval op het kruispunt van de Bergstraat met de Fraterstraat. Alle partijen waren er het in de gemeenteraad van januari 2016 over eens om de situatie daar veiliger te maken. Nu bijna een jaar later is er nog niets gebeurd. Kristof De Puydt vroeg op …

Op 19 december 2016, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Recreatie en toerisme zijn onmisbare schakels in de realisatie van andere beleidsdoelstellingen zoals natuur- en bosbeleid, waterbeheersing, fiesnetwerken, onroerend erfgoed, e.a. ‘De N-VA fractie vraagt nadrukkelijk naar de opmaak van een integraal provinciaal recreatieplan. Onze huidige …

Blikvangers

  • Nieuwjaarsreceptie met Jan Jambon

    Wees welkom op onze nieuwjaarsreceptie met federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon als gastspreker.
  • Nieuwsbrief N-VA Merelbeke

    Wil je op de hoogte blijven van onze standpunten, tussenkomsten in gemeente- en OCMW-raad en evenementen? Schrijf je dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief door een mail te sturen naar ivan.eeckhout@n-va.be. Kan je niet wachten? Volg de updates dan op de site in de categorie 'Nieuws'.