Ivan Eeckhout

Ondervoorziter en communicatieverantwoordelijke

Ivan werd in 1960 geboren op de wijk Kwenenbos. Hij volgde kleuter- en lager onderwijs in de Sint-Elooischool, trok vervolgens voor zijn humaniora naar het Paus-Johannescollege en studeerde af als industrieel ingenieur aan de Industriële Hogeschool BME te Gent. Hij werkt momenteel als financieel verantwoordelijke in een ICT-bedrijf.

Ivan is gehuwd met Kristin Gallet en vader van Margo.

Ivan heeft een ruime politieke ervaring. Hij was achtereenvolgens gemeenteraadslid, fractieleider, secretaris, voorzitter en ondervoorzitter.