Sport

Op vlak van sport pleiten we voor meer realiteitszin. De plannen van de meerderheid in het meerjarenplan lezen als een wensdroom: een nieuw sportpark aan de Molenkouter, een sportpark in Melsen, een nieuwe sporthal in de Koestraat, een sporthal met vertraging en een hogere kostprijs dan voorzien in de Sportstraat, ... Voor de sportclub Melsen bijvoorbeeld zien wij meer heil in een grondige renovatie van de accommodatie vooral met het oog op de jeugdwerking.

Voor een gemeente als Merelbeke is dat van het goede teveel. Voor ons moeten we vooral de huidige infrastructuur optimaal benutten. Het mooie jeugdcentrum, de Pastorijsite in Munte, de sportinfrastructuur in de Koestraat en Bottelare, het kasteel Rotsaert de Hertaing, het Tucogebouw, enz. kunnen veel beter benut worden.

We kunnen er ook niet bij dat een dergeijk beleid vol geldverslindende plannen om sport aan de man te brengen gepaard gaat met het botweg en serieus optrekken van de prijzen van sportkampen voor kinderen. N-VA Merelbeke zou liever de prioriteit zien liggen bij betaalbare sport voor elke burger in plaats van bij prestigeprojecten.

Nieuws over dit onderwerp

Wilde verhalen over het sportpark Molenkouter

Over het sportpark Molenkouter (toekomstig sportcomplex tussen de Poelstraat, Hundelgemsesteenweg en Motsenstraat) doen de wildste verhalen de ronde. KAA Gent zou zijn oog hebben laten vallen op deze …