Samenwerkingsovereenkomst RODELAND voor de realisatie van een “Regionaal Bos”

Op 29 juni 2019, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

In haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 pleitte de N-VA voor de realisatie van een “Groene Corridor van meer dan 1000 Ha” in het zuiden van onze gemeente en het uitbouwen van een “Regionaal bos”. Op de gemeenteraad van 25 juni 2019 werd de samenwerkingsovereenkomst Rodeland goedgekeurd. Deze samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Merelbeke, Melle, Oosterzele en Gavere is een eerste stap in de realisatie van dit “Regionaal Bos”.

Grensoverschrijdende aanpak
De Scheldevallei, de valleien van de Driesbeek en Molenbeek , de Makegemse bossen, het Gent- en de Aelmoeseneiebos zijn daarbij de fundamentele groen- en natuurontwikkelingsankerpunten.
Voor de N-VA heeft de grensoverschrijdende aanpak en de vooropgestelde werkmethodiek heel wat potentie om het Rodeland te vrijwaren van verdere verminking en verloedering. Daarbij is het van essentieel belang om het landschappelijk schoon en de streekidentiteit te optimaliseren en de natuur –en ecologische ontwikkelingen te stimuleren .
Het Rodeland is een rijk “mozaïeklandschap van cultuur en natuur” bestaande uit kouterdorpen, boerderijen, akkers, weiden, bossen, kasteeldomeinen, dreven, boomgaarden, beken, houtkanten en een netwerk van trage wegen.

Landschapsplan met oog voor mens en natuur
In het verleden is er al veel studiewerk verricht omtrent de ruimtelijke – en landschappelijke potenties van het gebied, de natuurlijke en ecologische waarden en de mogelijke ontwikkeling van het Regionaal bos.  De N-VA vraagt met aandrang dat de stuurgroep, de coördinator en het projectbureau niet blijven hangen in academische en theoretische analyses. Laat ons een “landschapsplan” opmaken waarbij de dynamiek van menselijke activiteiten en natuur- en milieuontwikkeling hand in hand gaan. Niet alleen Merelbeke, Melle, Oosterzele en Gavere maar ook de Gentse Agglomeratie heeft deze “Groene corridor” meer dan nodig!
 
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is