Rik De Vis: ‘Provincie moet ondernemerschap ondersteunen’

Op 28 december 2015, over deze onderwerpen: Lokale economie, Mobiliteit en openbare werken

Ook in de provincieraad stond in december het debat over het budget voor 2016 op de agenda. Provincieraadslid Rik De Vis vroeg duidelijke economische stimuli voor de ondernemers van onze provincie. Zo wil hij een inventaris voor bedrijfsterreinen en investeringen in transport over de binnenvaart om het wegtransport te ontlasten.

 

Provincie verhoogt financiële inbreng in Gentse haven in 2016

De provinciale inbreng in het Gents havenbedrijf stijgt van 3 naar 13 miljoen euro. Met deze inbreng wil de provincie de haven van Gent ondersteunen voor de financiële uitgave die ze moet doen voor haar aandeel in de Zeesluis Terneuzen. ‘Onze fractie onderschrijft het belang van de Gentse haven en de Zeesluis Terneuzen voor onze streekeconomie en tewerkstelling’, stelde Rik op de provincieraad.

Rik pleitte er bij de deputatie voor om in te zetten op palletvervoer via binnenvaart om zo wegtransport te verminderen. ‘Om het bestaande kostennadeel van de binnenvaart t.o.v. het wegtransport weg te werken zijn bijkomende investeringen nodig’, merkte Rik terecht op. De gedeputeerde trad Rik bij en stelde dat het inderdaad de bedoeling moet zijn om meer transport via binnenvaart en spoor te laten verlopen. 

 

Inventaris bedrijfsterreinen moet ondernemerschap stimuleren

De dienst Economie beschikt over een dynamische inventaris voor bedrijfsterreinen, waardoor het huidige aanbod in kaart is gebracht. ‘Maar een ruimtelijke strategie ontbreekt’, betreurt Rik. ‘Nochtans zijn vele Oost-Vlaamse KMO’s en bedrijfsleiders op zoek naar betaalbare bedrijfsruimte. Hen rest soms weinig meer dan een heuse calvarietocht.  Een gebrek aan bedrijfsgronden ondermijnt de ondernemingszin en werkt remmend voor de ontwikkeling van onze economie.’

Rik pleitte voor een gecoördineerde strategie met de Oost-Vlaamse gemeenten om de bestaande zones aan te pakken. Honderden hectaren liggen al tientallen jaren onaangeroerd. De gedeeltelijke aansnijding of verkoop ervan hypothekeert een optimale ontwikkeling. Er is nood aan een ruimtelijk beleid met visie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is