Project Merelbeekse Scheldemeersen in stroomversnelling

Op 11 oktober 2014, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Rik De Vis verwoordde in de provincieraad van 8 oktober het ongeduld dat bij vele Merelbeekse natuurliefhebbers leeft. Waarom talmt de provincie zolang met het project rond de Scheldemeersen met de Melsenbeek?

Het natuurinrichtingsproject Merelbeekse Scheldemeersen startte in 2000 met de opmaak van een projectrapport. Het gebied ligt op de rechteroever van de Schelde en heeft een oppervlakte van 340 Ha. Het is 6km lang en 600 m breed.

In 2003 legde de Vlaamse regering de maatregelen en uitvoeringsmodaliteiten vast in een ministerieel besluit. Aan de hand hiervan werd het projectuitvoeringsplan opgemaakt. De belangrijkste maatregelen spelen zich af in en rond de Melsenbeek, een waterloop in beheer van de provincie Oost-Vlaanderen.

Bedoeling is om de oever van de Melsenbeek ecologisch uit te werken door minder steile beekoevers te maken zodat meer planten- en dierensoorten er zich kunnen vestigen.

Een minder steile oever vergt echter een verwerving van een aanpalende strook van 10 m breed. Het verwerven van die strook is de taak van het provinciebestuur. Maar 11 jaar nadat de provincie die taak kreeg, is de vooruitgang miniem.

Rik De Vis vroeg daarom terecht waarom alles zo lang duurt. De gedeputeerde haastte zich om te beloven dat alles tegen eind 2015 in orde zal zijn. Rik zal hem aan die belofte herinneren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is