Het Nieuwsblad: Raadslid Guido Mortier: 'Wie dit gemaakt heeft kent niets van overheidsopdrachten! Nul op Twintig!'

Op 26 juni 2013, over deze onderwerpen: Goed bestuur

N-VA raadslid Guido Mortier is tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdagavond zwaar uitgevallen naar de meerderheid en naar de administratie van de gemeente. Aanleiding was het agendapunt waarbij het begrip ,dagelijks bestuur' moest omschreven worden. In de praktijk ging het over het bepalen tot welk bedrag het schepencollege kan beslissen over uitgaven, zonder langs de raad te moeten passeren. Mortier vroeg een amendement, waarbij alles zou blijven zoals het vroeger was, maar dan wel met een licht aangepast bedrag. Mortier had vooral problemen met de wettelijke verwijzingen in de tekst, die volgens hem verwezen naar een wet die binnen zes dagen opgeheven wordt. 'Vertel mij wie dit opgesteld heeft! Die kent er niets van. Nul op twintig!'

Wat schepen Jonckheere uiteraard weigerde: “Ik ga hier geen namen noemen!”, klonk het. 

Mortier vond dat met deze regeling - waarbij bevoegdheden van de raad naar het college worden gedelegeerd - niet alleen de oppositie buitenspel gezet wordt, maar ook de meerderheid: “Hier staan kemels met drie bulten in. U wilt mij buitenspel zetten, maar dat zal niet lukken. U zal nog meer klachten aan uw been hebben als u niet naar mij luistert.”

Daarna richtte hij zich tot de meerderheidsraadsleden: “Ik zou mijn broek niet zo ver laten zakken als ik u was”, aldus N-VA-er Mortier. Waarop Luk Eeckhout, voorzitter van de raad repliceerde: “In Dilbeek doen ze dat toch ook, collega!” Mortier op zijn beurt greep dan naar een Bijbelse uitspraak: “Ik ben mijn broeders hoeder niet!”

Open VLD-fractieleider Luc Van Huffel, vond de teneur van de tussenkomst beledigend voor de raadsleden. “Dit is een zaak van vertrouwen, je moet niet altijd uitgaan van het slechte in de mens.”

Na een voorstel van schepen Jonckheere om het punt te stemmen en later de wettelijkheid van de teksten na te gaan, vond Mortier het helemaal te gortig: “Zeg niet dat ik u niet verwittigd heb. Ik ben u les aan het geven.”

Waarop schepen Lachaert (Open VLD)  voorstelde om de zitting 1 minuut te schorsen en de zaak te bespreken met de gemeentesecretaris. Die minuut duurde uiteindelijk van 20u45 tot 21u04. 

Bedankt, mijnheer Mortier

Na de schorsing en beraadslaging zei de voorzitter dat bleek dat raadslid Mortier gelijk had en dat de tekst op drie plaatsen zou gewijzigd worden. “Bedankt, mijnheer Mortier”, klonk het.

Open VLD-fractieleider Luc Van Huffel kwam nog eens tussen: “Het is goed dat we hier expertise in de raad zitten hebben.” Hij doelde duidelijk op N-VA-er Mortier die zelf gemeentesecretaris is in Zingem en al decennialang gemeenteraadslid is en zelf burgemeester was. “Maar het zou toch beter zijn dat we met die technisch-juridische punten, waarover hier al twee zittingen na elkaar problemen zijn op een andere manier omgaan. Dat geeft geen goede indruk naar de buitenwereld.”

Bijles uit Zingem

Van Huffel stelde voor dat de fractieleiders van de partijen zouden bijeenkomen om op een constructieve manier het huishoudelijk reglement te bekijken. Ik stel voor dat onze administratie dit voorbereidt, en zich informeert bij de administratie van naburige gemeenten, meer precies, Zingem.”

Dat is, voor wie het niet zou weten, de gemeente waar Guido Mortier gemeentesecretaris is.

Zo leek de rust weergekeerd, tot bij een van de volgende punten raadslid Mortier nog eens tussenkwam om er op te wijzen dat een punt over benoemingen niet op de openbare zitting mocht behandeld worden. “Ik zeg het maar, collega's. Ik wil constructief zijn, maar dit is hier weer een fout!” Waarop de voorzitter voorstelde om het punt meteen naar de geheime zitting verplaatsen.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is