Politieke motie van sp.a van tafel geveegd tijdens gemeenteraad

Op 2 november 2015, over deze onderwerpen: Goed bestuur

De stamvader van de Merelbeekse socialisten, Gaston De Bruyn, diende tijdens de vorige gemeenteraad een motie in tegen het regeringsbeleid van de Vlaamse regering. De Merelbeekse meerderheid – waar sp.a deel van uitmaakt – veegde de motie (met steun van de N-VA) van tafel. Een afgang voor de Merelbeekse socialisten.

Waarover ging het?

Gaston De Bruyn diende een motie in tegen een beslissing van de regering. Deze heeft beslist om het kadastraal inkomen op materieel en outillage belastingvrij te maken naarmate bedrijven investeren in nieuwe machines. Deze maatregel moedigt investeren in nieuwe technologie aan en is dus bedrijfs- en milieuvriendelijk. Tot nu toe werden de belastingverliezen die de gemeenten hierdoor leden volledig gecompenseerd door de regering.

Die compensatie wil Vlaanderen nu schrapen, zij het met een overgangsperiode van vier jaar voor gemeenten met veel bedrijven op hun grondgebied. Voor Merelbeke heeft deze maatregel een te verwaarlozen invloed op de rekening van amper 3.500 euro.

De N-VA steunde daarom het voorstel van de schepen van financiën (Open VLD) om de motie daarom in te trekken.

N-VA-fractieleider Rik De Vis verwees naar het reeds jaren bestaande ‘gentlemen’s agreement’  tussen alle partijen in de gemeenteraad om geen ‘politieke moties van bovenlokaal belang’ te agenderen op de gemeenteraad. Daarbij onderstreepte De Vis dat de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD zorgt voor een groei van 3,5% van het Gemeentefonds.

Blijkbaar had Gaston De Bruyn op eigen houtje gehandeld, want onder druk van zijn partijgenoot en schepen Bertrand Vrijens moest hij de motie intrekken. Na een korte onderbreking van de gemeenteraad ging De Bruyn overstag en trok hij zijn motie in. Dat de enige ‘echte socialist’ in de gemeenteraad met lege handen naar zijn achterban terug moest gaan was voor zijn partijgenoot geen probleem.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is