N-VA stemt tegen de geplande werken in de buurt van de school in Lemberge

Op 26 maart 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Onderwijs

N-VA Merelbeke heeft in de gemeenteraad van maart tegen de geplande omgevingswerken aan de GILKO-school in Lemberge gestemd. De werken zijn te duur, hebben geen respect voor de historische omgeving en bevoordelen Koning Auto ten nadele van voetgangers en fietsers.

Te duur

Het voorliggend bestek raamt de kostprijs op 146.272 euro. Dat is 61.270 euro meer dan voor het voormalig identieke ontwerp van de omgevingswerken bij de school van Lemberge. Deze verhoging van 60% is uitsluitend het gevolg van een slordige en onnauwkeurige aanpak en voorbereiding van het dossier.

Voetgangers en fietsers leggen het af tegen Koning Auto

De omgevingswerken voorzien onder meer een ‘Kiss&Ride-rondpunt’. Op vlak van duurzame mobiliteit getuigt deze ingreep van een totaal verouderde en achterhaalde visie . In plaats van het comfort van de zachte weggebruiker te verhogen (fietsende en stappende schoolkinderen) geef men op ouderwetse manier voorrang aan het comfort van ‘Koning Auto’.

  • Waarom weigert het schepencollege de heraanleg van de schoolomgeving te zien binnen de actie ‘Herinrichting verblijfsgebieden zone 30’ zoals vooropgesteld in ons mobiliteitsplan?
  • Waarom wordt de verkeerskundige context op niveau van de deelgemeente met o.a. de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk niet als een opportuniteit gezien om de ‘verkeersleefbaarheid van Lemberge’ en de ‘verkeersveiligheid in de schoolomgeving’ te bewerkstelligen?

Geen respect voor historische omgeving

De ruimtelijke en functionele samenhang van het oud gemeentehuis en de nieuwbouw raakt totaal verbroken door de aanleg van de Kiss&Ride-zone. Het eigenlijke schooldomein en de uitloopruimte wordt aangesneden en bovendien versnipperd. Het oud gemeentehuisje komt daardoor nog meer geïsoleerd te liggen van het schoolleven.

Door de gebrekkige gang van zaken en het totaal gebrek van visie op vlak van ruimtelijke ordening en duurzame mobiliteit kon N-VA Merelbeke zich onmogelijk akkoord verklaren met het voorstel en hebben we dus heel bewust tegen gestemd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is