N-VA Merelbeke vraagt een groenplan voor Merelbeke en Flora

Op 1 november 2014, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

De bouwprojecten in Merelbeke en Flora schieten als paddenstoelen uit de grond. Om te verhinderen dat deze gebieden verworden tot jungles van ijzer en beton vroeg fractieleider Rik De Vis (N-VA) in de gemeenteraad om in te stemmen met een groenplan.

‘We zijn niet tegen bouwprojecten. Al die extra inwoners zijn meer dan welkom’, zegt Rik De Vis. ‘Maar er moet een groennorm zijn voor die bouwprojecten die meer is dan het schaamgroen dat de gemeente nu oplegt.’

 

Veel bouwprojecten, weinig groen

‘Door de aangroei van de bevolking en de verstedelijking  van onze gemeente  komt het algemeen groenbeeld in verdringing. Vooral in Flora en Merelbeke-Centrum verdwijnt het ‘groen’. Dat tast de leefbaarheid en het algemene  woonmilieuklimaat aan’, zegt Rik De Vis. 

Rik De Vis was in de vorige legislatuur drie jaar Schepen van Ruimtelijke Ordening. ‘Ik heb er voor moeten vechten, maar elk nieuw bouwproject in die jaren haalde een groennorm. Bij Klarenhof in de Gontrode Heirweg en Ter Hagen langs de Hundelgemsesteenweg bijvoorbeeld zie je dat er aandacht is voor buurtgroen.’

‘Dat is meer dan het schaamgroen van huidige bouwprojecten: een struikje hier en een boompje daar. In die projecten maakt het groen wezenlijk deel uit van het bouwproject. Dat is belangrijk. Zoals het nu gaat, maken we van Merelbeke en Flora een jungle van ijzer en beton. De N-VA betreurt dat ten zeerste.’

De bouwprojecten lijken voor de huidige bestuursploeg weinig meer dan financiële melkkoeien. Ze willen er zo veel mogelijk nieuwe inwoners opsteken die gemeentebelastingen betalen. Er is daarbij onvoldoende aandacht voor de woonkwaliteit.

N-VA Merelbeke vraagt daarom de principiële goedkeuring van een Groenplan voor Merelbeke en Flora in de gemeenteraad. De kernpunten daarvan zijn:

  • Het bepalen van de ruimtelijke structuur van het groen op middellange en lange termijn;
  • Het scheppen van een toetsingskader dat garandeert dat nieuwe projecten voldoende buurtgroen voorzien;
  • Het aangeven van een inzicht in de omvang van de bestaande en geplande groen- en recreatievoorzieningen en infrastructuren;
  • Het aangeven van uitvoeringsmogelijkheden, vooral ruimtelijk (waar) en financieel;
  • Het begeleiden van een geïntegreerd groenbeleid;
  • Het begeleiden van een park-harmonisch groenbeheer.

Met dit groenplan wil N-VA Merelbeke verhinderen dat Merelbeke en Flora volgebouwd worden zonder enige aandacht voor de woonkwaliteit.

 

Opnieuw op de agenda binnenkort

De schepen van Ruimtelijke Ordening is het idee niet ongenegen, maar wil iets meer tijd om het te onderzoeken. N-VA Merelbeke was akkoord om het punt naar één van de volgende gemeenteraden uit te stellen. We zullen er wel over waken dat van uitstel geen afstel komt. Het gemeentebestuur moet hierover een standpunt innemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is