N-VA Merelbeke dringt aan op proactievere aanpak voor tewerkstelling andersvaliden

Op 1 mei 2017, over deze onderwerpen: Welzijn

In elke gemeente is het de bedoeling dat minstens 2% van het personeelsbestand uit andersvaliden bestaat. In Merelbeke is dat op dit moment niet het geval. Kristof De Puydt vroeg hoe de gemeente naar dat streefdoel wil toewerken en gaf enkele suggesties.

Geen enkele sollicitatie sinds 2015

De bevoegde schepen gaf aan dat Merelbeke hier inderdaad naar streeft, maar zijn antwoord bleef erg op de vlakte. Merelbeke probeert bijvoorbeeld het werk van andersvaliden te vereenvoudigen door in de juiste infrastructuur te investeren (zoals een groter scherm bijvoorbeeld voor slechtzienden), maar dat is onvoldoende. 

'Er is nood aan een proactievere aanpak', benadrukt Kristof. 'De gemeente zou meer inspanningen moeten doen om sollicitaties bij de doelgroepen bekend te maken. Van sociale media of belangenorganisaties als de Brailleliga kost dat weinig tot niets.'

En zelfs dat blijft het minimim minimorum. 'Dankzij nieuwe wetgeving kan men nu ook samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties die werken met andersvaliden en dat meetellen in het quotum van de gemeente zelf', weet ondervoorzitter Christophe Vanderschueren. 'Repetitief computerwerk kan zo bijvoorbeeld worden uitbesteed aan Passwerk, een organisatie die werkt met mensen met een autismespectrumstoornis.'

De mogelijkheden zijn legio. Nu de wil nog...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is