Merelbeke is zich aan het overbouwen

Op 29 mei 2019, over deze onderwerpen: Financiën

Bij de bespreking van de van de jaarrekening 2018 op de gemeenteraad van 28 mei deed Guid Mortier (N-VA) volgende tussenkomst:

Op dit eigenste ogenblik zijn er 4 grote bouwwerven in Merelbeke:
- het nieuwe woon- en zorgcentrum van het OCMW in de Kloosterstraat en Poelstraat (raming 30.000.000 EUR)
- de tweede sporthal in de Sportstraat (raming 2.000.000 EUR)
- het nieuwe cultuurhuis in Merelbeke-Centrum (raming 6.000.000 EUR)
- de nieuwe kinderopvang aan de Zwijnaardsesteenweg die eerstdaags start (raming 1.500.000 EUR).
Begin dit jaar werd beslist 2 nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen in Melsen en in Bottelare (samen 1.000.000 EUR).
Wellicht dit jaar nog starten de werken aan het sportpark Molenkouter tussen de Poelstraat en de Motsenstraat (raming 4.000.000 EUR).
Alles samen gaat het om investeringen voor een bedrag van ca. 45.000.000 EUR.

Stijgende schuldenkast
Uit de jaarrekening 2018 die behandeld werd op de gemeenteraad van 28 mei jl. blijkt dat de financiële toestand van de gemeente Merelbeke op 31 december 2018 eruit ziet als volgt:
- voor de personenbelasting werd 700.000 EUR minder ontvangen dan vorig jaar; door de taxshift - die zijn volledige uitwerking zal krijgen vanaf 2019 en volgende jaren – zal er de komende jaren minstens 1.000.000 EUR minder aan belastingen ontvangen worden
- de totale leningslast bedroeg einde 2018 nog steeds 38.900.000 EUR, terwijl de door de jaren heen opgebouwde spaarpot (liquide middelen en beleggingen) daalde van 20.250.000 EUR naar 13.700.000 EUR (- 6.500.000 EUR).
De gemeente Merelbeke torste op 1 januari 2019 een totale schuldenlast van 38.900.000 EUR of 1.575 EUR per inwoner, wat tot de hoogste schuldenlast  van vergelijkbare gemeenten behoort.
In 2019 zal de spaarpot van 13.700.000 EUR volledig opgebruikt worden en zullen er noodgedwongen zware leningen moeten aangegaan worden om alle bouwwerken te kunnen betalen.

Belastingsverhoging?
Nu reeds staat vast dat de gemeente Merelbeke in de huidige bestuursperiode 2019-2024 ofwel de belastingen drastisch zal moeten verhogen, ofwel een enorme schuldenlast zal achterlaten in 2024.  Beide zijn ook mogelijk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is