Merelbeke durft niet kiezen: Een nieuw rustoord of een nieuw gemeenschapscentrum?

Op 2 november 2015, over deze onderwerpen: Cultuur, Financiën, Welzijn

Naar aanleiding van de bespreking van de OCMW-jaarrekening 2014 vroeg gemeenteraadslid Guido Mortier (N-VA) aan de OCMW-voorzitter (Open VLD) of het financieel wel mogelijk was om tijdens deze legislatuur een nieuw rustoord én een nieuw gemeenschapscentrum (of cultureel centrum) te bouwen. Het college danste om de hete brij heen. Het is duidelijk dat de meerderheidspartijen niet op dezelfde golflengte zitten.

Nieuw rustoord, geen discussie mogelijk

Over de bouw van een nieuw rustoord is er geen discussie. Elke partij heeft dit opgenomen in haar verkiezingsprogramma. Het gaat om een investering van om en bij de 20 miljoen euro.

De subsidiëring van het nieuwe rustoord loopt evenwel niet van een leien dakje. Aanvankelijk waren er subsidies van de Vlaamse gemeenschap voorzien van 60% van de totale bouwkost. Later bleek dat deze subsidies beperkt werden tot slechts 40% van de totale bouwkost en volgens de laatste berichten zou dit bedrag pas beschikbaar worden gesteld als het gebouw in gebruik wordt genomen en er dus residenten zijn. Dit betekent dat de gemeente en het OCMW te volledige investering zal moeten voorschieten.

Mortier citeerde uit een brief van de gemeente Merelbeke aan het provinciebestuur van 16 oktober 2015 waarin staat dat de aanbesteding van een nieuw gemeenschapscentrum van 6 miljoen euro zal plaatsvinden einde 2016. De bouw ervan zal een aanvang nemen in 2017 en moet gerealiseerd zijn in 2019.

Als deze brief klopt, zal het nieuw gemeenschapscentrum eerder gerealiseerd zijn dan het nieuwe rustoord.

Keuze dringt zich op

Gelet op de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeente zal er gekozen moeten worden. Ofwel kiest men voor een nieuw rustoord, ofwel een nieuw gemeenschapscentrum. Beiden realiseren binnen de huidige legislatuur tegen 2019 is financieel onmogelijk. En dan hebben we het nog niet gehad over andere investeringen zoals het nieuwe sportpark Molenkouter en het sportpark Melsen.

De OCMW-voorzitter antwoordde niet op de vraag en fietste rond de keuze tussen een nieuw rustoord en een nieuw gemeenschapscentrum door te stellen dat enkel de kennisneming van de jaarrekening 2014 aan de orde was. Het college zal zich bij de opmaak van het budget 2016 buigen over alle geplande investeringen.

Het is nu al duidelijk dat niet alle partijen van de meerderheid op dezelfde golflengte zitten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is