Merelbeke betaalt de gemeentesecretaris al 4 jaar zonder dat hij moet werken

Op 20 juni 2019, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Dat de gemeentesecretaris (nu waarnemend algemeen directeur) reeds jaren op ramkoers is met het gemeentebestuur is een publiek geheim. Verschillende tuchtprocedures draaiden op niets uit en de gemeentesecretaris is tot op vandaag nog steeds in dienst.

Dienstvrijstelling
Wat weinigen weten is dat de gemeentesecretaris sedert 1 september 2015 – bijna 4 jaar – door het gemeentebestuur betaald wordt zonder prestaties te leveren.  Aanvankelijk was dit omwille van zijn ontslag op 31 augustus 2015 (ongedaan gemaakt door een arrest van de Raad van State van 20 november 2018). Sedert 3 mei 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen het met de gemeentesecretaris op een akkoordje gegooid waarbij de gemeentesecretaris verder doorbetaald wordt op voorwaarde dat hij uit het gemeentehuis wegblijft.  In ambtelijke termen noemt zoiets “dienstvrijstelling”, wat een gunst is. 

14.000 EUR per maand
De maandelijkse wedde van de gemeentesecretaris bedraagt momenteel 9.432 EUR bruto.  Met inbegrip van de sociale bijdragen bedraagt deze kost voor de gemeente minstens 14.000 EUR per maand of ruim 168.000 EUR per jaar.  Vooral de burgemeester wil de gemeentesecretaris niet meer zien, zelfs al kost dit een klein fortuin aan de gemeentekas.  En niemand weet hoelang deze voorkeursbehandeling van de gemeentesecretaris nog zal duren.  Als voorbeeld aan de andere personeelsleden kan dit wel tellen wanneer de hoogste ambtenaar van de gemeente al bijna 4 jaar betaald wordt zonder te moeten werken.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is