Meer aandacht nodig voor asbestbeleid

Op 8 maart 2018, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Op weg naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040 moet elke gemeente zijn verantwoordelijkheid nemen. Evi Maes vindt dat de inspanningen van Merelbeke te vrijblijvend zijn.

Er is een brochure met informatie over asbest en asbestverwijdering voor de burgers en er komt een communicatie voor de website en het infomagazine. Een beetje laat misschien en de vraag stelt zich of die communicatie er niet komt net omdat we erom vragen natuurlijk...

'Een soort van inventaris' is onvoldoende

Maar vooral op vlak van de inventaris schiet Merelbeke tekort. De schepen maakte er zich vanaf door te zeggen dat er 'een' inventaris is. 'Maar dat is te weinig', zegt Evi.

Als werkgever ben je immers verplicht om een asbestinventaris te hebben van gebouwen waarin werknemers tewerk gesteld zijn. Het bestuur doet er dus goed aan om alle asbestinventarissen van gemeentelijke gebouwen te laten updaten, en zeker gebouwen waar veel kinderen komen: scholen, sportzalen, zwembaden, ...

Asbest begint te verweren

Uit een studie van de OVAM blijkt dat veel materiaal aan het verweren is, waardoor vezels vrijkomen in de omgeving. Bovendien liggen veel van die materialen er al behoorlijk lang, waardoor de risico’s op schade toenemen. Om dit structureel aan te pakken, is een asbestactieplan in voorbereiding. Opzet zal zijn om instrumenten aan te reiken om onze omgeving op lange termijn “asbestvrij” te maken. De richtdatum die daarvoor momenteel wordt gehanteerd, is 2040. 

Zeker haalbaar, maar dan is meer nodig dan wat vrijblijvende initiatieven. Tijd voor actie!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is