Kerkbeleidplan gemeente Merelbeke is gemiste kans

Op 14 oktober 2017, over deze onderwerpen: Cultuur, Goed bestuur

N-VA Merelbeke vraagt al jaren om voor investeringen in socio-culturele activiteiten in eerste instantie te kijken naar onze leegstaande kerken. Het kerkbeleidplan is een eerste aanzet, maar mist visie en ambitie. Het kerkbeleidplan is weinig meer dan een doorslagje van de wil van de bisschop om enkel de kerken van Lemberge, Munte en Schelderode te ontwijden en beschikbaar te maken voor andere activiteiten. De kerken van Flora en Melsen blijven buiten schot.

‘Een gemiste kans voor de gemeente’, vindt Rik De Vis. ‘Slim verdichten, zoals in het Witboek Ruimte Vlaanderen 2050 opgesteld door de Vlaamse regering de norm is, wil zeggen dat je rekening houdt met demografische druk, het klimaat, de mobiliteit en de financiële druk op overheden. Maar het gaat ook over de kwantiteit en diversiteit aan voorzieningen en het verweven van functies van dorp en stad.’

Concreet zouden wij voor elke nieuwe behoefte in eerste instantie moeten kijken of er geen leegstaande of onderbenutte gebouwen voorhanden zijn. Een mooi voorbeeld zijn schoolgebouwen waar buiten de schooluren allerhande activiteiten kunnen in de sportzaal en waar in de vakanties speelpleinwerking wordt georganiseerd. Dat is een voorbeeld van slim delen.’

Wel plannen, geen centen

Het kerkbeleidplan is dan – eindelijk – een eerste aanzet om enkele kerken voor andere doeleinden aan te wenden. Maar de financiering blijft achterwege. Deze kerken en hun enorme oppervlakten omvormen tot socio-culturele belevingsplekken vergt serieuze investeringen. Geld dat onze gemeente liever in een overbodig cultureel centrum pompt.

Het kerkenplan blijft dus wellicht enkel ‘windowdressing’. En dat is zonde. In de kerken met hun lokale verankering kunnen we immers veel gerichter activiteiten organiseren en mensen samenbrengen. 

N-VA Merelbeke blijft in elk geval een grote voorstander van het aanwenden van de kerkgebouwen. Wij zullen elke vraag tot overleg hierover aanvaarden en ons constructief opstellen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is