Gewijzigde subsidiëring rusthuis kost gemeente al miljoenen

Op 28 juni 2015, over deze onderwerpen: Financiën, Seniorenbeleid, Welzijn

De Vlaamse regering wijzigt haar subsidiebeleid. Men stelde vast dat door alle administratieve lasten bouwen met subsidies 20 tot 30% duurder is dan bouwen met private investeerders. Het hele subsidiebeleid gaat dus op de schop.

Voor Merelbeke heeft dat grote gevolgen. Tot nu toe waren we voor de bouw van ons nieuw rustoord steeds uitgegaan van een subsidie van 60% op een kostprijs van 20 miljoen euro.

De regering zal niet langer werken met een systeem van subsidies maar met een tussenkomst per bed. Het totaal van wat Merelbeke kan ontvangen, zal ook niet langer 60% van de kostprijs zijn, maar 40%.

Bovendien krijgt Merelbeke dat geld maar bij de opening van het nieuw rusthuis. Concreet: Merelbeke moet de volle pot voorschieten en krijgt aan het einde van de rit ook nog eens 4 miljoen minder dan voorzien.

 

Keuzes dringen zich op

Uit de jaarrekening 2014 van de gemeente blijkt dat de totale schuldenlast van de gemeente 44,6 miljoen euro bedraagt. Dat is liefst 1.834 euro per inwoner. De schuldenlast per inwoner in Merelbeke is daarmee één van de hoogste in Vlaanderen.

Vandaar dat gemeenteraadslid Guido Mortier pleitte voor het schrappen van enkele geplande investeringen zoals het nieuw gemeenschapscentrum in het meerjarenplan 2014-2019. ‘De gemeente kan dit eenvoudigweg niet meer financieren door bijkomende leningen die de totale schuldenlast nog zullen doen toenemen’, vindt Mortier.

Om die reden onthield de N-VA fractie zich voor de jaarrekening 2014 en stemde ze tegen de budgetwijziging 2015.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is