Het Nieuwsblad: Felle kritiek op verkoop van ontsluitingsweg: N-VA en Groen dienen klacht in bij de gouverneur

Op 6 maart 2013, over deze onderwerpen: Financiën, Mobiliteit en openbare werken, Wonen en natuur

De te verkopen strook maakt deel uit van zo'n 20.000 m2 gemeente-eigendom. Eigenlijk gaat het om twee grote stukken zogenaamde ‘restgrond' tussen de E40 en de Heidestraat en deels begrensd door de Schellebellebeek. De grond was eigendom van de faculteit Diergeneeskunde, maar werd op 3 oktober 2003 door een grondenruil eigendom van de gemeente. De grond is grotendeels braakliggend, op enkele grote bergen aarde - afkomstig van de aanleg van een brug over de E40 - na. Merelbeke wilde er aanvankelijk een tweede containerpark inrichten en de rest bestemmen als een groot regionaal bedrijventerrein.

Bloemisterij

Een projectontwikkelaar, die ondertussen eigenaar werd van een belendend perceel waar vroeger een bloemisterij stond, klopte bij de gemeente aan om een strook van de gemeentegrond te kunnen kopen om zijn eigendom te kunnen ontsluiten naar de Heidestraat.

‘Dat zou meteen ook een ontsluiting geven voor de rest van onze eigendom eens die ontwikkeld wordt. De projectontwikkelaar liet zelfs weten bereid te zijn het hele gebied op te kopen', zegt schepen van Patrimonium Isabelle Van De Steene (CD&V). ‘Met goedvinden van het departement Binnenlands Bestuur hoeven wij deze strook niet openbaar te verkopen, maar kan dit onderhands. Wij zouden de projectontwikkelaar wel verplichten een kleine strook voor openbaar nut vlakbij de Heidestraat onmiddellijk te verharden.'

De oppositie is niet tevreden met die uitleg. Stefaan Van Hecke (Groen) vroeg op de gemeenteraad of de piste van het regionale bedrijventerrein dan niet meer wordt gevolgd. Volgens hem kan de grond ook alleen maar openbaar worden verkocht en kan de gemeente de projectontwikkelaar nooit garanderen dat hij hierbij de hoogste bieder zal zijn. Dus kan de ontsluitingsweg een precedent vormen en wordt de projectontwikkelaar volgens hem altijd bevoordeeld.

Afvoeren

N-VA fractieleider Rik De Vis sloot zich bij de kritiek aan en zei dat er destijds een inrichtingsschets werd gemaakt voor het regionaal bedrijventerrein. ‘Die bepaalde wat daar kon of niet. Dit lapt men nu gewoon aan zijn laars.' Volgens zijn partijgenoot Guido Mortier kan de transactie de controle van de hogere overheid nooit doorstaan. ‘Voer dit project af', was zijn simpele conclusie.

‘Wij kunnen onderhands verkopen want wij schaden daarmee het algemeen belang niet. De vroegere inrichtingsschets is namelijk helemaal achterhaald', antwoordde burgemeester Filip Thienpont (CD&V).

De vraag van Mortier werd dan ook van tafel geveegd en de verkoop werd goedgekeurd.

Inmiddels hebben N-VA en Groen besloten samen bij de gouverneur klacht in te dienen tegen het gemeenteraadsbesluit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is