Evi Maes: ‘We moeten de strijd met het zwerfvuil aanbinden’

Op 1 november 2014, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Veel mensen storen zich aan zwerfvuil en sluikstorten. Het geeft de buurt een vuile en verloederde indruk en kost de maatschappij bovendien veel geld. In Vlaanderen loopt deze jaarlijkse factuur voor het opruimen en verwijderen van afval op tot 190 miljoen euro. Geld dat beter voor iets anders zou gebruikt kunnen worden.

‘Merelbeke is een vrij nette gemeente. Toch moeten we tocht alert zijn. Als je met de fiets door Merelbeke rijdt, merk je toch dat er – vooral langs trage wegen – nog ruimte voor verbetering’, vraagt Evi.

Vraag en antwoord

Ze vroeg de gemeenteraad wat het beleid momenteel is in enkele vragen. We voegen de antwoorden telkens in cursief toe.

 1. Welke acties worden momenteel door de gemeente ondernomen om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan? De vuilbakken worden wekelijks leeggehaald en ook rond de glascontainers ruimt men regelmatig op. Er zijn ook acties met scholen, 
  jeugdverenigingen en bewonersplatforms om zwerfvuil op te halen. In 2013 is 22.000 kg opgehaald in de vuilnisbakken, 7.130 kg rond de glasbollen en 37.000 kg zwerfvuil in totaal.
 2. Hoeveel meldingen van zwerfvuil en sluikstort afval heeft de gemeente afgelopen jaar binnengekregen? In 2013 waren er slechts 15 meldingen.
 3. Van hoeveel van deze meldingen zijn de verantwoordelijken geïdentificeerd? Er kwam geen antwoord op deze vraag.
 4. Wat was de kost van het opruimen? Het ophalen kostte 17.200 euro aan werknemers.
 5. Hoeveel belastingen (boetes) zijn hierop geïnd? In 2013 geen enkele, in 2014 tot nu toe één ter waarde van 500 euro.

 Het beleid schiet dus te kort. Evi gaf daarom enkele nuttige suggesties mee: 

 • Het meldpunt zwerfvuil meer in de kijker zetten. Wellicht weet slechts een enkeling dat het bestaat.
 • Gesluikstorte goederen systematisch onderzoeken op referenties van de eigenaar en beboeten.
 • Mensen sensibiliseren door participatie: Zwerfvuilacties of individuele  personen inschakelen als netheidsverantwoordelijke voor een buurt. De burgers die zich hiervoor inzetten krijgen dan bijvoorbeeld een cadeaucheque om te besteden bij de lokale handelaars. 
 • Wijs de burgers op veelgemaakte fouten: rondslingerend papier op de dag van de papierophaling, achterlaten van groenafval op publiek terrein, glas rond de glasbollen, sigarettenpeuken op straat, …

Het schepencollege is akkoord dat er een mentaliteitswijziging moet plaatsvinden. N-VA Merelbeke zal pogingen daartoe graag ondersteunen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is