Een groenbelevingsplan voor de wijk Flora

Op 26 juni 2019, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Op de laatste zitting vóór de zomervakantie keurde de gemeenteraad het groenbelevingsplan Flora goed. De eerste stappen voor dit plan werden reeds gezet in oktober 2014. Toen stelde N-VA-fractieleider Rik De Vis voor een plan op te stellen om het belang van de groene ruimte voor de leefbaarheid en de woonkwaliteit in onze dichtstbevolkte wijken (Flora en Centrum) te bevestigen en te versterken.

Participatie, open communicatie en inspraak
In opvolging van dit voorstel besliste het schepencollege een groenbelevingsplan voor Flora te laten opmaken door de eigen diensten. De participatie van de wijkbewoners, de samenwerking met de betrokken gemeentelijke diensten en de open communicatie en de inspraak binnen de bevoegde gemeenteraadscommissie hebben tot een gedegen werkstuk geleid.

Versterken groenstructuren
Het plan is een toetssteen om alle toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de wijk op het vlak van “groenbeleving” te evalueren. Het heeft tevens de bedoeling de groenstructuren in de verschillende deelgebieden met hun specifieke straattypologieën te versterken.

Actieplan
Het komt er nu op aan dit groenbelevingsplan niet in een lade te verstoppen maar het om te zetten in een “actieplan” waarbij  “het groen in al zijn diversiteit” sterker wordt uitgebouwd  voor een betere leef- en woonkwaliteit voor jong en oud in de Flora.

Groenbelevingsplan voor Centrum
De N-VA dringt er op aan om, zoals aangebracht in het initiële voorstel van onze fractieleider, ook voor het Centrum een groenbelevingsplan op te maken.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is