Deputatie treft voorbereidingen voor de opmaak van een integraal provinciaal recreatieplan

Op 7 januari 2018, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Provincieraadslid Rik De Vis stelde vorig jaar tijdens de budgetbesprekingen voor een integraal provinciaal recreatieplan op te maken. ‘De N-VA- fractie is voorstander van een integraal provinciaal recreatieplan dat de recreatiebehoeften in kaart brengt. De provincie moet een groen recreatief netwerk uitbouwen waarbij alle gemeenten met elkaar verbonden worden. Zowel voor het welzijn van de Oost-Vlamingen als voor de werkgelegenheid en de welvaart is de recreatiesector belangrijk’, aldus provincieraadslid Rik De Vis.

In 2010 gaf de deputatie al opdracht aan het studiebureau WES om een rapport op te maken van alle recreatieve centra in Oost-Vlaanderen. In deze studie van WES is een inventaris opgenomen van de recreatiedomeinen en of het dan voornamelijk groendomeinen, recreatiedomeinen of  sportterreinen zijn. ‘Een actualisatie is aangewezen maar dit is een goede vertrekbasis om op verder te bouwen’, vindt provincieraadslid Rik De Vis. N.a.v. de vraag van Rik besliste de deputatie om de provinciale diensten de opdracht te geven om een omgevingsanalyse op te maken voor de komende bestuursploeg.

Vervolgstudie komt eraan

Daarnaast besliste de deputatie om een vervolgstudie te bestellen voor de WES-studie. Het is de bedoeling dat deze vervolgstudie samen met de WES-studie en samen met de omgevingsanalyse dan gebruikt kan worden voor de opmaak van een integraal provinciaal recreatieplan. ‘Ik ben tevreden dat het voorstel van onze fractie gevolgd wordt. Voor men kan overgaan tot de opmaak van een integraal provinciaal recreatieplan moet men inderdaad goed gedocumenteerd zijn door bijvoorbeeld de gemeenten te bevragen en een sociologisch onderzoek te verrichten naar de actuele behoeften van onze bevolking en haar vrijetijdsbesteding’, besluit De Vis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is