De Vlaminck wil een duidelijk kader voor wielerwedstrijden

Op 28 november 2015, over deze onderwerpen: Financiën, Sport

Vlaanderen is een wielerminnend land. Wielerwedstrijden groeien vaak uit tot ware volksfeesten. Toch mogen we niet blind zijn voor de overlast ervan voor het dagelijks leven rond het parcours. Er is nood aan een duidelijk kader.

Vele Vlamingen houden op tijd en stond van een goede koers. De koers in Vlaanderen brengt mensen samen. Het is een onderdeel van ons patrimonium waar we trots op mogen zijn. Bovendien zijn kermiskoersen en wedstrijden voor jongerencategorieën een must als we grote kampioenen willen voortbrengen die triomfen behalen in onze Vlaamse klassiekers.

Maar... we mogen niet blind zijn voor de niet altijd positieve impact op het dagelijks leven rond het parcours:

  • Beperkende maatregelen voor het verkeer;
  • Inwoners die urenlang hun huis niet met de wagen kunnen verlaten of bereiken;
  • Er komt regelmatig een klachtenbrief over wildplassen of hinderlijk parkeren.

Sommige wijken hebben daar beduidend meer last van dan andere. Vooral in en rond het centrum worden heel wat wielerwedstrijden georganiseerd.

Wielerwedstrijden worden ook steeds meer een commercieel gebeuren. De budgetten worden almaar groter en het financieel aspect dreigt in sommige gevallen het sportief karakter van een wielerwedstrijd naar de achtergrond te duwen.

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatoren van een wielerwedstrijd om een goed evenwicht te vinden tussen de verschillende aspecten die verbonden zijn aan het organiseren van wielerwedstrijden. Maar het gemeentebestuur kan mee helpen om dit evenwicht te vinden o.a. door een gepaste en overwogen financiële en logistieke ondersteuning.

Een goed kader begint evenwel met duidelijke informatie. De Vlaminck: ‘We moeten de ondersteuning van de gemeente in kaart brengen om te vermijden dat het bestuur (gewild of ongewild) mee helpt een onevenwicht te creëren.’ 

  • Er hebben dit jaar 23 wedstrijden in Merelbeke plaatsgevonden (inclusief doortochten);
  • Daarvoor was er 32.000 euro directe steun waarvan 30.565 euro aan seingevers;
  • De indirecte steun (plaatsen en ophalen nadars, verwijderen en terugplaatsen obstakels, administratie, prijzen, signalisatie, ...) bedraagt 79.955 euro. De prijs van de inzet van de politie kon niet worden berekend en moet daar in principe nog worden bijgeteld.

De totale steun bedraagt dus zo'n 5.600 euro per wedstrijd. De N-VA heeft daar toch vragen bij. Vooral het enorme bedrag voor seingevers lijkt ons vreemd. We kennen geen gemeenten waar dat bedrag nog zo hoog ligt.

De schepen kondigde alvast aan op korte termijn een evaluatie te willen doen van de steun van de gemeente aan wielerwedstrijden. De N-VA zal hierbij pleiten voor evenwicht tussen alle belanghebbenden (sportieve belangen, financiële belangen, overlast voor de omgeving, ...). Alleen zo kunnen we op een duurzame manier sportbeoefening blijven ondersteunen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is