De gemeenteraad van december in notendop

Op 27 december 2014, over deze onderwerpen: Onderwijs, Welzijn

Rik De Vis: Overlegbevoegdheid met schoolraad niet gerespecteerd in GILKO Merelbeke

De Commissie Zorgvuldig Bestuur veroordeelde de meerderheid omdat ze de overlegbevoegdheid van de schoolraad miskende. Concreet kregen de ouders onvoldoende inspraak bij de reorganisatie.

De meerderheid had tot eind 2014 de tijd om de Commissie voor te leggen hoe ze de inspraak zouden verzekeren. Tot op heden is dat niet gebeurd. De schepen verzekerde dat nog deze week te doen. We mogen het hopen, want de straf voor laattijdigheid kan zijn dat we een aantal werkingssubsidies verliezen.

Die hele reorganisatie blijft het gemeentelijk onderwijs intussen parten spelen. Inmiddels hebben al een 15-tal kinderen de Bergwegel verlaten. De ouders kunnen de geplande en onlogische indeling in graadklassen en de blijvende onzekerheid absoluut niet smaken.

Bea Coppens: Sterretjesweide op kerkhof voor doodgeboren kinderen

Sinds 18 maart 2014 hebben ouders die tijdens de zwangerschap hun kindje verliezen – ongeacht hoe lang die zwangerschap duurde – het recht om hun kindje te begraven of cremeren. Bea Coppens vroeg de meerderheid op het kerkhof een speciaal plekje te voorzien, zoals dat ook in andere gemeenten het geval is.

De gemeente heeft al vragen van ouders ontvangen en begraaft de doodgeboren kinderen nu in de zone waar ook andere kinderen worden begraven. Ze zijn in elk geval bereid een ‘sterretjesweide’ in te richten. Eerst moeten ze wel het reglement nog aanpassen. We zullen ze daaraan herinneren als er geen vooruitgang is

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is