‘Bescherm ons groen erfgoed en maak nuttig gebruik van leegstaande hoeves’

Op 22 december 2017, over deze onderwerpen: Wonen en natuur

Rik De Vis is in Merelbeke altijd al een voorvechter van natuurbehoud geweest. Die lijn trekt hij nu als provincieraadslid door. Hij vraagt de oprichting van twee nationale parken, roept de monumentenwacht op om ook groen erfgoed te beschermen en wil dat leegstaande hoeves een nuttige invulling krijgen.

Nationaal park in Oost-Vlaanderen?

Vlaanderen telt momenteel slechts één Nationaal Park in Midden-Limburg. Provincieraadslid Rik De Vis pleitte er bij de deputatie voor om ook in Oost-Vlaanderen twee nationale parken op te richten: Nationaal Park Schelde-Durme en Nationaal Park Leie. De riviervalleien Schelde-Durme en de Leie kunnen de ruimtelijke basis zijn voor deze twee Nationale Parken waar we de natuur kunnen beschermen’, vindt provincieraadslid Rik De Vis.

Rik De Vis: ‘Ondanks de versnippering en de kleine oppervlakte van de natuurgebieden is het mogelijk om de bestaande clusters van natuurgebieden, bossen en groene zones met elkaar te verbinden. Men zou bijvoorbeeld ook tussenliggende gronden kunnen aankopen om er natuurgebied of bosgebied van te maken’.

De gedeputeerde antwoordde dat de provinciale diensten zullen onderzoeken of de oprichting van twee Nationale Parken tot de mogelijkheden behoort.

Groen erfgoed inventariseren en beschermen

De Monumentenwacht onderzoekt de toestand van historisch waardevolle gebouwen en interieurs. Ze geven onafhankelijk en objectief advies voor onderhoud en herstel. Provincieraadslid Rik De Vis pleitte er bij de deputatie voor om monumentenwacht een tandje te laten bijsteken om ook het groene erfgoed te beschermen en inventariseren.

‘In onze provincie liggen tientallen 19de eeuwse plattelandstuinen en pastorijen. Het zijn dikwijls pareltjes van tuinarchitectuur die bovendien over een indrukwekkend bomenbestand beschikken. In veel landelijke dorpen zijn ze de enige dragers van het groene dorpsbeeld’, aldus provincieraadslid Rik De Vis.

Gedeputeerde Dauwe gaf Rik volmondig gelijk. Op vraag van Rik heeft de gedeputeerde aan de provinciale diensten de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de dienstverlening van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen kan uitgebreid worden op vlak van groen erfgoed.

Een nuttige bestemming voor leegstaande hoeves

De geplande inventarisatie van hoeves in Oost-Vlaanderen is een nuttige eerste stap. ‘Na de inventarisatie kan men ook alternatieven aanreiken zoals zorgboerderijen, plukboerderijen, vakantieboerderijen, enz.’, stelt provincieraadslid Rik De Vis. 

Het aantal landbouwbedrijven daalt al enkele jaren waardoor heel wat landbouwsites leeg komen te staan of een andere bestemming krijgen. Vaak worden voormalige boerderijen ingenomen als residentieel wonen of door nieuwe activiteiten in combinatie met wonen. 

‘De problematiek moet evenwel integraal worden aangepakt. Naast de fysieke analyse van de hoeves moet men ook de gronden, de landerijen, de ruimtelijke context en de opvolgingsproblematiek mee in kaart brengen. Op die manier kan men de lokale situatie nauwkeurig inschatten en inzicht verwerven over het toekomstscenario voor deze hoeves’, besluit De Vis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is