Beloofde projecten op lange baan geschoven

Op 14 december 2015, over deze onderwerpen: Financiën, Goed bestuur

N-VA Merelbeke gaat absoluut niet akkoord met de wijzigingen die de meerderheid aan hun plannen voor de komende jaren willen aanbrengen. Hun roze wolk met beloftes van in het begin van de legislatuur is uitgeregend in een oceaan van goede voornemens. Alleen voor het gemeenschapscentrum zijn er vorderingen. Dat lijkt N-VA Merelbeke geenszins het project dat prioriteit zou moeten krijgen.

Beloften sneuvelen één voor één

In de pers lazen wij de voorbije jaren ronkende titels als “Merelbeke investeert fors in sportinfrastructuur”, “Nieuw gemeenschapscentrum gaat open in 2019” en “Ambitieus meerjarenplan blijft overeind”. Goede communicatie van het schepencollege, maar er komt allemaal niets van in huis.

  • Het lokaal dienstencentrum in Merelbeke-Flora – aanvankelijk voorzien in 2016 – is met twee jaar uitgesteld in functie van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Flora. Van uitstel komt wellicht afstel.
  • De polyvalente zaal in het sportpark Flora – aanvankelijk voorzien in 2016 – is zonder veel uitleg eenvoudig afgevoerd.
  • Voor het sportpark Molenkouter rekent men op een forse financiële inbreng van AA Gent.  Behoudens een “tooggesprek” na de oefenmatch tussen KFC Merelbeke en AA Gent in augustus 2015 is hiervan geen enkele concrete aanwijzing.
  • Het sportpark Melsen is eigenlijk zo goed als afgevoerd. Zelfs de voorzitter van SV Melsen gelooft er niet meer in.

Rusthuis vs gemeenschapscentrum

Omdat de Vlaamse overheid de subsidiebeloften onder de loep neemt, is de financiering van het nieuw rustoord (een project ondersteund door alle fracties) hoogst onzeker.

Het nieuw gemeenschapscentrum is van alle projecten in het meerjarenplan het enige project dat serieuze vorderingen maakt. Men raamt het op 6 miljoen euro, maar de ontwerpers zelf noemden dat ‘zeer krap’. Bovendien is dat centrum onnodig. De leegstaande kerkgebouwen kunnen die rol perfect invullen.

Het rustoord moet de absolute prioriteit hebben! De N-VA vreest dat de prioriteit geven aan een gemeenschapscentrum de bouw van een nieuw rustoord in het gedrang zou kunnen brengen.

Tenzij men natuurlijk beide realiseert en in 2019 de belastingen verhoogt…

Wijzigingen aan meerjarenplan rammelen ook administratief

Los van de inhoudelijke bezwaren zijn er ook enkele gammele administratieve handelingen in de wijzigingen die het schepencollege voor 2016 in het meerjarenplan voorziet.

Schrapping verkoop Hollebeekbos niet opgenomen

Hollebeekbos wordt niet verkocht. N-VA steunt die keuze volmondig. Maar de voorziene inkomsten van 1,5 miljoen euro zijn nog niet uit de inkomsten geschrapt. Wie even kijkt, snapt meteen waarom. Als het uit de inkomsten gaat, is er voor 2019 een negatief resultaat, en dat mag niet. De gemeente wil dit handig oplossen in 2016, maar koosjer is het natuurlijk niet helemaal.

Investeringen voor één symbolische euro

Een goed plan is het opstarten van een nieuw dossier fietshangbrug over de Ringvaart. Een dossier dat steun verdient. Maar om dat dossier met één symbolische euro in de plannen op te nemen, is niet ernstig. Zo is elke begroting in evenwicht te krijgen.

De N-VA blijft pleiten voor meer financiële ernst.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is